STATUT Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY   §1   Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzy...
Zarząd: Przewodniczący: Jerzy Korczak Zastępca Przewodniczącego: Kazimierz Szymański Sekretarz: Krzysztof Wasilewski Skarbnik: Dorota Kowalczuk Błażej Bałasz Jan Głodowski Andrzej Mielcare...
Regulaminy stypendiów  SWRPK STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJREGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJNIEPEŁNOSPRAWNYM STUDENTOM I DOKTORANTOM POLITECHNIKI ...

 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Politechniki Koszalińskiej
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
Nr konta: Bank PEKAO S.A. II O/Koszalin
46 1240 3653 1111 0000 4190 2101

KRS – 0000 163 869