Na Walnym Zgromadzeniu członków SWRPK, które odbyło się w dniu 22
marca 2024 r. podjeto uchwałę nr 3/2024 w sprawie likwidacji
Stowarzyszenia i wyznaczeniu likwidatorów.

Załączniki

Nazwa
uchwala_likwidacja SWRPK.pdf pobierz
STATUT Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY   §1 Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie...
Zarząd: Zastępca Przewodniczącego: Kazimierz Szymański Sekretarz: Artur Wezgraj Skarbnik: Małgorzata Jucha Jan Głodkowski,  Lech Wojciechowski, Andrzej Mielcarek Komisja Rewizyjna: Pr...
Regulaminy stypendiów  SWRPK STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJREGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJNIEPEŁNOSPRAWNYM STUDENTOM I DOKTORANTOM POLITECHNIKI ...