Absolwent kierunku zdobywa wiedzę, kwalifi kacje i umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych w odniesieniu do pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz gospodarki w skali makro i na poziomie globalnym. Absolwent kierunku jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty na stanowiskach operacyjnych
w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W  oparciu o zebrane dane potrafi przeprowadzać niezbędne analizy ekonomiczne i zajmować stanowisko odnośnie decyzji gospodarczych. Absolwent kierunku jest przygotowany do sporządzania i współtworzenia planów działalności przedsiębiorstwa i jego rozwoju.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

• menedżer w podmiotach sektora państwowego i prywatnego różnych branż

• specjalista w instytucjach fi nansowych, instytucjach otoczenia biznesu, sektorze usług publicznych,administracji państwowej i samorządowej

• specjalista / menedżer logistyki,

• specjalista / menedżer działu transportu • analityk biznesowy


SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:


Studia II stopnia:

Załączniki

Nazwa
EKONOMIA I stopień 2023.pdf pobierz
EKONOMIA II stopień 2023.pdf pobierz