Śniadeckich 2, budynek A, pokój 2B  
kancelaria.uczelni@tu.koszalin.pl
efaktury@tu.koszalin.pl


Dorota Rozwadowska
dorota.rozwadowska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 713

Marzena Szreder
marzena.szreder@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 713

Katarzyna Wojas
katarzyna.wojas@tu.koszalin.pl 
tel. 94 34 25 963
tel. 94 34 78 713


Kancelaria Uczelni podlega kierownikowi Biura Kanclerza

1) Obsługa administracyjna, biurowa i sekretariatu Kanclerza;

2) Koordynowanie, organizowanie i obsługa spotkań, zebrań i podróży służbowych Kanclerza i jego Zastępców;

3) Obsługa Uczelni w zakresie przyjmowania wpływającej korespondencji, jej rozdziału do poszczególnych jednostek organizacyjnych;

4) Przyjmowanie od jednostek organizacyjnych przesyłek przeznaczonych do wysyłki;

5) Przygotowywanie przesyłek do wysyłki oraz określanie prawidłowych opłat pocztowych;

6) Prawidłowe rozliczanie opłat za usługi kurierskie;

7) Prowadzenie rejestrów korespondencji wychodzącej i przychodzącej do Uczelni;

8) Obsługa systemów informatycznych i urządzeń komunikacji związanych z działalnością Kanclerza i Kancelarii.