Sekcja Planowania 
Śniadeckich 2, budynek A, pokój nr 521
Katarzyna Wojas
katarzyna.wojas@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 668


Do zadań Sekcji Planowania należy:
1) Wykonywanie prac organizacyjnych w przedsięwzięciach prowadzonych przez kanclerza.
3) Przetwarzanie i analiza danych ekonomicznych dotyczących funkcjonowania Uczelni na potrzeby zarządzania.
4) Koordynacja prac związanych ze sporządzaniem planów rzeczowo-finansowych, w tym wsparcie jednostek organizacyjnych Uczelni w przygotowaniu planów finansowych.
5) Opracowywanie wyników badań i analiz – raportów, sprawozdań, zestawień, statystyk, rankingów.
6) Zbieranie i opracowywanie danych dotyczących funkcjonowania Uczelni na potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań i innych dokumentów, tworzonych w ramach kontroli procedur zarządzania i wydatkowania środków z budżetu Uczelni.
7) Monitorowanie doświadczeń i rozwiązań organizacyjno-zarządczych innych Uczelni, gromadzenie informacji o dobrych praktykach akademickich w zakresie funkcjonowania Uczelni.
8) Wykonywanie prac analitycznych, w tym ekspertyz zleconych przez władze Uczelni.
9) Udział w przygotowaniu projektów i wniosków o finansowanie ze źródeł zewnętrznych, zarządzanie projektami prowadzonymi w pionie Kanclerza.
10) Koordynacja zespołów projektowych powoływanych przez Kanclerza.
11) Obsługa systemów informatycznych służących planowaniu, budżetowaniu i sprawozdawczości