Obrony prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych 2023/2024 ZIMA:


Procedura dotycząca procesu dyplomowania - Zarządzenie Rektora PK 43/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie prowadzenia procesu dyplomowania oraz składania i archiwizacji pracy dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD)

Archiwum prac dyplomowych - instrukcja dla studentów


Podstawowe informacje o obronie:

WAŻNE! Zmiany od 16 września 2023 r.

Informacje dla studentów przystępujących do obrony od 16 września 2023 r.

Fakultatywny wniosek o wydanie dyplomu i suplementów należy złożyć elektronicznie po zalogowaniu na konto studenta w systemie USOSweb.

Załączniki

Nazwa