Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością
Politechnika Koszalińska to uczelnia nowoczesna, która podejmuje wiele innowacyjnych działań. Misją naszej uczelni jest m.in. stwarzanie Osobom z Niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na Uczelnię, kształcenia i prowadzenia działalności naukowej.

Dokładamy wszelkich starań do likwidacji barier ograniczających edukację Osobom z Niepełnosprawnością.

Obecnie realizujemy projekt „Dostępna uczelnia – Politechnika Koszalińska”, dzięki któremu zastosujemy jeszcze więcej racjonalnych usprawnień.

Nasze działania mają na celu:

  • zniwelowanie barier architektonicznych;
  • wdrożenie usług wspierających proces edukacyjny;
  • wdrożenie zajęć alternatywnych;
  • wdrożenie kompleksowych szkoleń dla kadry uczelni, podnoszących świadomość o niepełnosprawności;
  • rozwój Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością;
  • wdrożenie procedur, normujących proces kształcenia.

Więcej informacji na temat projektu: http://power.tu.koszalin.pl/projects/14


KONTAKT:

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych:
mgr Aleksandra Iwaszkiewicz

Pracownik biura:
mgr Kamila Pietraszek
niepelnosprawni@tu.koszalin.pl
Kampus ul. Śniadeckich, budynek A / pokój 1-1 A
tel. 94 34 78 672 / tel kom. 734 179 191


Na każdym Wydziale Politechniki Koszalińskiej powołani zostali Koordynatorzy Wydziałowi do spraw Osób Niepełnosprawnych. Wszelkie zapytania związane bezpośrednio z kształceniem na danym wydziale (specyfika poszczególnych kierunków, zmiana formy zaliczeń/egzaminów itp.) należy kierować do wymienionych poniżej osób.
 

Wydział Elektroniki i Informatyki
dr inż. Marek Popławski / ul. Śniadeckich blok A pok. 220A
marek.poplawski@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 694


Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
dr Katarzyna Lewicka-Rataj  / ul. Śniadeckich 2, pok. 316 C
katarzyna.lewicka-rataj@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 561


Wydział Humanistyczny
dr Dariusz Magierek 
ul. Kwiatkowskiego 6e, pokój 209a
darek.magierek@wp.pl / tel. 609 316 168


Wydział Nauk Ekonomicznych
dr Ewa Szafraniec-Siluta / 
ul. Kwiatkowskiego 6e, pok. 324 A
ewa.szafraniec-siluta@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 39 204


Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska / ul. Racławicka 15-17, pok. 305 H
agnieszka.kulakowska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 201


Wydział Architektury i Wzornictwa
Magdalena Sadłowska  / 
ul. Racławicka 15-17 
magdalena.sadlowska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 414


Szkoła Doktorska
Paulina Florczak / ul. Śniadeckich blok G, pok. 107-11
paulina.florczak@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 86 658