Kursy dla maturzystów


Drodzy uczniowie,
Już niedługo podamy szczegóły kursów prowadzonych w roku akademickim 2021/22.

Politechnika Koszalińska zaprasza uczniów szkół średnich na kursy z przedmiotów: chemia, fizyka, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia.
Zgłoszenie na kurs należy wysłać na adres: kursy@tu.koszalin.pl

W treści maila proszę podać:

  • Imię i nazwisko,
  • przedmiot (poziom rozszerzony czy podstawowy w przypadku matematyki),
  • nazwę szkoły,
  • nr telefonu,
  • adres e-mail.

*Warunkiem uruchomienia zajęć z danego przedmiotu jest zebranie odpowiedniej liczby uczniów.


Szczegółowe zasady dotyczące organizacji kursów zapisane są w Regulaminie kursów przedmiotowych dla maturzystów.


Czas trwania: Kursy z powyższych przedmiotów obejmują 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po dwie lub trzy godziny lekcyjne. Istnieje możliwość przedłużenia kursu o kolejne 30 godz. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynkach Politechniki Koszalińskiej.


Cena kursu w roku 2021/2022 - … zł.

Opłaty należy wnosić na konto: Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

Nr konta: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003
UWAGA!
W tytule przelewu proszę koniecznie dopisać nr 705 420 031 001


Kontakt:
dr inż. Anna Skubała / 
kursy@tu.koszalin.pl
Politechnika Koszalińska / Dział Współpracy ze Studentami
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
tel. 94 34 78 602