Wybory w Politechnice odbywają się co cztery lata. Społeczność akademicka wskazuje Senat Politechniki Koszalińskiej oraz Kolegium Elektorów. Kolegium wybiera Rektora na czteroletnią kadencję. Wybory w Politechnice Koszalińskiej regulowane są przez Statut Politechniki Koszalińskiej.


Wybory w kadencji 2016-2020


Wybory w kadencji 2020-2024