Akademickie Wsparcie Psychologiczne studentów Politechniki Koszalińskiej

 1. Wsparcie psychologiczne świadczone jest na indywidualną prośbę zainteresowanego studenta.
 2. Zainteresowany student może umówić się na konsultację do specjalisty dzwoniąc bezpośrednio pod wskazane poniżej numery telefonów.
 3. Zasady konsultacji prowadzonych w ramach Umowy o współpracy między Politechniką Koszalińską a Stowarzyszeniem Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje.

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”
ul. Zwycięstwa 168 w Koszalinie
tel. 94 340 35 22, 513 606 445
e-mail: stowmm@gmail.com
mgr Violetta Południak – psycholog, terapeuta rodzinny, tel. 501 640 467
mgr Marta Wołoszyn – psycholog, socjoterapeuta, tel. 502 103 664

 • O przyjęciu na konsultację decyduje dostępność terminu u wybranego psychologa.
 • W trakcie spotkania, psycholog zbiera ważne informacje dotyczące powodu konsultacji oraz wspólnie ze studentem analizuje możliwość pomocy.
 • Każdy student może skorzystać z 10 godzin konsultacyjnych. Koszt pierwszej porady wynosi: 100,00 zł i w całości pokrywany jest przez Politechnikę Koszalińską. Każde następne spotkanie Uczelnia pokrywa w 50%, a drugie 50% płaci student. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość sfinansowania wszystkich godzin przez Politechnikę Koszalińską. Jest to uzależnione od indywidualnej decyzji psychologa prowadzącego konsultacje.
 • Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie i uzależniona od dostępności terminów.
 • Jeśli osoba umówiona nie może uczestniczyć w konsultacjach, powinna jak najwcześniej odwołać wizytę.
 • Student w każdym momencie ma prawo do rezygnacji z konsultacji, po wcześniejszym powiadomieniu psychologa.
 • Z uwagi na doraźny charakter psycholog nie wydaje pisemnej opinii na temat stanu psychicznego studenta.
 1. Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON zapewnia kompleksową opiekę w trybie ambulatoryjnym, środowiskowym, dziennym i stacjonarnym. Ze wsparcia Centrum Zdrowia Psychicznego, które realizuje ogólnopolski Program ochrony zdrowia psychicznego, mogą skorzystać osoby powyżej 18. roku życia, zamieszkałe w Koszalinie lub powiecie koszalińskim.
  W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego (PZK), w którym – po wstępnej konsultacji – zaproponowane zostaną dalsze działania zależne od doświadczanych trudności. Zadaniem PZK jest uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego, udzielenie wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb, uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
  Punkty Zgłoszeniowo–Koordynacyjne:
 • Zwycięstwa 119, Koszalin 75-601 / tel. 94 34 89 006 / 666 028 185,
  poniedziałek – piątek 08.00 – 18.00,
 • Sarzyńska 9, Koszalin 75-819 / tel. 94 34 70 754/755
  poniedziałek – piątek 08.00 – 20.00
  Infolinia całodobowa – 94 71 25 555
 • Więcej informacji: http://medison.com.pl
 1. Student znajdujący się w kryzysie psychicznym może również skorzystać z przysługujących mu praw określonych w Regulaminie Studiów Politechniki Koszalińskiej, czy Regulaminie Świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej.
 • W wyjątkowych przypadkach student może ubiegać się o indywidulaną organizację zajęć (§ 15 Regulaminu Studiów Politechniki Koszalińskiej), wniosek należy złożyć do Dziekana Wydziału.
 • W sytuacji, gdy stan zdrowia studenta nie pozwala na indywidulaną organizację zajęć, student może zwrócić się z umotywowanym wnioskiem do Dziekana Wydziału o udzielenie urlopu krótkoterminowego (§ 24 Regulaminu Studiów Politechniki Koszalińskiej).
 • Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej może złożyć wniosek do Komisji Stypendialnej o bezzwrotną zapomogę (§ 47 ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej).
 1. Z Akademickiego Wsparcia Psychologicznego może skorzystać każdy student Politechniki Koszalińskiej. Pomoc można uzyskać wybierając dogodną dla siebie formę,
  m.in.: w postaci bezpośredniego kontaktu z osobami do tego wyznaczonymi, w formie telefonicznej lub e – mailowej. Osoby do kontaktu:

Koordynowaniem zadań związanych z Akademickim Wsparciem Psychologicznym dla studentów PK, a także osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktu z osobami w kryzysie psychicznym, który polega między innymi na wskazaniu ścieżki wsparcia, zajmuje się pracownik Działu Współpracy ze Studentami, mgr Agnieszka Rydzkowska


STREFA KOMFORTU PS RP - Wejdź do strefy komfortu z PS RP i dowiedz się więcej na temat zdrowia psychicznego


W tych miejscach możesz również uzyskać pomoc:


"Nigdy nie powinniśmy zapominać, że sens życia można odnaleźć nawet wtedy, gdy znajdziemy się w beznadziejnej sytuacji, twarzą w twarz z przeznaczeniem, którego nie sposób zmienić".- Viktor E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu

10 września - Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.
Klip kampanii społecznej "Życie warte jest rozmowy", organizowanej z okazji 10.09 - Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne


Zobacz… znikam - Jeden dzień – wart całe życie.
Kampania na rzecz przeciwdziałania samobójstwom dzieci i młodzieży - Fundacja Zobacz ... Jestem


wejdz na
                   zdrowiepsychiczne.org

Codzienność pomocy osobie chorej na depresję Towarzyszenie osobie w kryzysie, chorobie, długotrwałym problemie jest zawsze sytuacją trudną, emocjonalnie obciążającą. Nie można się do niej wcześniej przygotować, gdyż siła naszych mechanizmów obronnych sprawdza się w działaniu i postawach uwidaczniających się w tych sytuacjach. Rzadko potrafimy trafnie przewidzieć, jak zachowalibyśmy się w przypadku choroby kogoś bliskiego, jak odczuwamy własną bezradność, w jakiej mierze jesteśmy w stanie „magazynować” w sobie trudne emocje innych. Działania obejmują  następujące województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie, łódzkie. Dowiedz się więcej: Kliknij

wejdz na zdrowiepsychiczne.org

wejdz na
                   zdrowiepsychiczne.org

wejdz na zdrowiepsychiczne.org

Realizator projektu: 
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość 
ul. Lwowska 3/1, 71-027 Szczecin 
NIP 8512899835, KRS 0000204013