Opłaty

 

UWAGA STUDENCI!

Nastąpiła zmiana indywidualnego numeru rachunku bankowego przypisanego do każdego studenta. Prosimy o weryfikację przy wpłatach.
Indywidualny numer rachunku można odczytać w USOSweb w zakładce "Dla wszystkich" i menu z lewej strony: "Płatności->konta bankowe uczelni".

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 41/2023 Rektora Politechniki Koszalińskiej w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej dla studentów (wraz z załącznikami)

Płatności za studia niestacjonarne

 

Umorzenia/zwolnienia z opłaty

Załączniki

Nazwa