Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Oferowane kierunki, specjalności i formy studiów

Kierunek Budownictwo – studia I stopnia (inżynierskie)

Specjalności:

    Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI)
    Budownictwo Drogowe (BD)

Czas trwania studiów I stopnia: 3,5 roku studia stacjonarne, 4 lata studia niestacjonarne.

Kierunek Budownictwo – studia II stopnia (magisterskie)

Specjalności:

    Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI)
    Budownictwo Drogowe (BD)
    Budownictwo Morskie i Inżynieria Brzegu (BMIB)

    /nowa specjalność dostępna od 01.10.2023 r./

Czas trwania studiów II stopnia: 1,5 roku studia stacjonarne, 2 lata studia niestacjonarne.

Dlaczego powinieneś wybrać budownictwo?

Budownictwo to niezwykle interesująca, twórcza i aktywna dziedzina działalności człowieka. Zaspokaja ważne ludzkie potrzeby związane z posiadaniem domu, miejsca do pracy, wypoczynku itd. To wznoszenie domów, budynków (na potrzeby społeczeństwa, przemysłu, instytucji społecznych, rządowych) oraz innego typu konstrukcji budowlanych i inżynierskich.

image005Budownictwo to bardzo ważna gałąź gospodarki, stale potrzebna, obecna w historii, teraźniejszości i przyszłości. Głównymi zadaniami budownictwa są wznoszenie nowych obiektów budowlanych, przebudowa, odbudowa, modernizacja i konserwacja obiektów już istniejących. Współcześnie, budownictwo to nie tylko historycznie przyjęte rozwiązania, ale zdecydowanie nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania projektowe i technologiczne, nowe materiały, techniki i interesujące wyzwania. Powszechnie stosuje się komputerowe techniki projektowania.

Budownictwo to zawód z przyszłością, potrzebny w każdym kraju


Co możesz robić po budownictwie?

Jako absolwent studiów I stopnia (inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie) możesz pracować w ciekawym zawodzie inżyniera budownictwa. Ukończenie studiów daje Ci możliwość pracy jako projektant w biurze projektowym, inżynier budowy lub kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego, technolog produkcji w zakładach produkcyjnych lub jako pracownik administracji budowlanej.

 Praca projektanta polega na rozwiązywaniu problemów konstrukcyjnych i tworzeniu dokumentacji technicznej. Projektowania wymaga zarówno wiedzy teoretycznej, jak również umiejętności wykorzystywania nowoczesnych programów obliczeniowych. Projektanci pracują w domu lub w biurze, jeśli więc zależy ci na stabilności to doskonale odnajdziesz się w zawodzie projektanta

. image009image013image014


Jako inżynier lub kierownik budowy będziesz odpowiedzialny za nadzorowanie pracowników i procesów technicznych na budowie. Organizacja i ogarnięcie całej budowy to nie lada wyzwanie, które wymaga wielu umiejętności. Jeśli lubisz pracować zespołowo, jesteś dobrym liderem i lubisz nowe wyzwania to jest to zawód właśnie dla ciebie.

image016image011image012

Inspektor nadzoru budowlanego lub inspektor inwestora zajmuje się weryfikacją pracy inżyniera projektanta i kierownika budowy. Współpracując z nadzorem budowlanym lub inwestorem  kontroluje on poprawność wykonywania prac budowlanych, ich zgodność z projektem oraz koszty całego przedsięwzięcia. Jeśli lubisz pracować samodzielnie na odpowiedzialnym stanowisku to będziesz odpowiednim kandydatem na inspektora.

image023image015image022

Wiele elementów budowlanych jest produkowanych w zakładach produkcyjnych a dopiero później przyjeżdżają one na budowę. Zakłady takie potrzebują dobrze przygotowanych technologów produkcji, którzy będą zarówno prowadzili prace projektowe, jak również nadzorowali proces produkcji poszczególnych prefabrykatów. Praca taka pozwala skupić się na konkretnym zagadnieniu co sprawia, że jest się poszukiwanym specjalistą w swojej dziedzinie.

Proces budowy podlega nadzorowi ze strony urzędników administracji publicznej. Urzędnicy ci decydują o planowaniu przestrzennym, pozwoleniach na budowę i odbiorach budynków. Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga przygotowania obszernej dokumentacji, która musi zostać zweryfikowana przez wykwalifikowanych urzędników.

image017image018

Inżynierowie budownictwa to wysoko wykwalifikowani specjaliści ciągle potrzebni na rynku pracy. Jako jeden z nas bez trudu znajdziesz ciekawą pracę, która pozwoli ci realizować swoje plany.


Jak wyglądają studia na budownictwie?


Program studiów
Wybierając kierunek budownictwo masz do wyboru trzy specjalności:

Budownictwo Morskie i Inżynieria Brzegu (BMIB)*  - specjalność związana ściśle z projektowaniem i wykonywaniem konstrukcji w strefie morskiej i przybrzeżnej. Obszary takie są obecnie chętnie wykorzystywane jako lokalizację farm wiatrowych, platform wiertniczych czy infrastrukturę ochrony brzegu. Konstrukcje budowlane zlokalizowane w tej strefie różnią się znacząco od konstrukcji lądowych i są narażone na specyficzne oddziaływania co wymusza ich oddzielną analizę.
  
* nowa specjalność utworzona w 2023 roku.

Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI) - specjalność przygotowująca do projektowania wszelkiego rodzaju konstrukcji budowlanych i inżynierskich, z uwzględnieniem najnowszych technik projektowania i analizy konstrukcji, ale jednocześnie pozwalająca na uzyskanie wiedzy potrzebnej w planowaniu, organizacji i realizacji szeregu zadań realizowanych bezpośrednio na budowie.

image010image020image021

Budownictwo Drogowe (BD) - specjalność adresowana do osób zainteresowanych projektowaniem i wykonawstwem elementów infrastruktury drogowej. Studenci poznają szczegółowo technologie i materiały stosowane w budownictwie drogowym. Ukończenie specjalności BD umożliwia również pracę w planowaniu, organizacji i realizacji typowych zadań wykonawczych z zakresu budownictwa drogowego.

image019

Po uzyskaniu tytułu inż. lub mgr inż. i zdobyciu praktyki absolwent jest przygotowany do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania lub wykonawstwa, w wybranej specjalizacji.


Dokumenty dotyczące kierunku Budownictwo

Pełna dokumentacja (programy studiów, harmonogramy itd.)  znajduje się na stronie:
https://tu.koszalin.pl/wilsig/kat/1245/budownictwo


Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Kształcenia, Prodziekan ds. Studenckich