Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji
Politechnika Koszalińska znajduje się w gronie uczelni realizujących Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji, który zakłada budowę nowych, unikalnych laboratoriów badawczych i wykorzystanie istniejącej krajowej sieci światłowodowej PIONIER.

Założeniem projektu PIONIER-LAB, który znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, jest udostępnienie platformy dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych i  prac rozwojowych.

W ramach projektu PIONIER-LAB planowane jest utworzenie 8 specjalizowanych laboratoriów: Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych; Rozproszone laboratorium Czasu i Częstotliwości; Smart Kampus Jako Laboratorium Smart City; Regionalne "Żywe" Laboratoria Innowacji Inspirowane ICT; Laboratorium Usług Chmurowych;
Laboratorium Symulacji Weloskalowych; Laboratorium i Usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią); Laboratorium Preinkubacji.

Więcej o projekcie i jego realizacji: https://pionier-lab.pionier.net.pl/


Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2023 r.
Oś priorytetowa: IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Całkowita wartość projektu: 525 691 452,55 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 305 541 574,00 zł.


Partnerzy projektu

 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk- Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Gdańska CI TASK
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Instytut Badawczy

Koordynator projektu na Politechnice Koszalińskiej:
dr hab. inż. Robert Suszyński / robert.suszynski@tu.koszalin.pl
ul. Śniadeckich 2, budynek A, pokój 311 
tel. 94 34 78 707


https://www.tu.koszalin.pl/art/3221/szkolenie-z-obslugi-stacji-kontroli-powietrza

https://www.tu.koszalin.pl/art/3110/sprawdzimy-jakim-powietrzem-oddychamy

https://www.tu.koszalin.pl/art/3245/otwarcie-stacji-pomiaru-jakosci-powietrza-na-politechnice-koszalinskiej
Załączniki

Nazwa
PIONIER_LAB_mapa.pdf pobierz
BI_PK_273.pdf pobierz
polishscience_pl_2023_01_10_stacja_badania_powietrza.jpg pobierz
stacja_badania_powietrza_miasto_1_2023.jpg pobierz
stacja_powietrza_otwarcie_relacja_e_koszalin_7_2_2023.png pobierz
stacja_powietrza_otwarcie_relacja_gw_7_2_2023.png pobierz
stacja_powietrza_otwarcie_relacja_prk_7_2_2023.png pobierz
Strony od PK_NA_TEMAT_2020_SUSZYNSKI.pdf pobierz
122667046_3003146829786001_1379512983474526666_n.jpg pobierz