Budowa Centrum Wiedzy Cognitarium


Zadanie inwestycyjne obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie budynku Centrum Wiedzy Cognitarium wraz z demonstratorium Wieża Clausiusa na terenie kampusu Politechniki przy ul. Śniadeckich w Koszalinie. Z pomieszczeń i zasobów Centrum Wiedzy Cognitarium korzystać będzie ok. 5,0 tysięcy studentów oraz 750 pracowników w tym ok. 500 pracowników naukowo-dydaktycznych. W budynku ma znajdować się biblioteka główna wraz z czytelniami zbiorów, czasopism i mikroform, działami dostępu do książek w formie tradycyjnej papierowej jak i również elektronicznej, zapleczem magazynowym dla zasobów bibliotecznych oraz archiwum. W budynku Cognitarium planowane jest również usytuowanie sal czytelniczych wyposażonych w urządzenia dostępu do zbiorów elektronicznych oraz specjalnych, w których umieszczone również będą środki audiowizualne. Budynek jednocześnie zawiera część socjalną (herbaciarnia, miejsca odpoczynku), miejsca wydzielone do pracy indywidualnej i grupowej, miejsce na księgarnię akademicką, punkty usługowe wspierające korzystanie ze zbiorów, sale wystawowe dla zbiorów specjalnych i historycznych, sale wystawowe dla prezentacji osiągnięć naukowych oraz demonstracji zjawisk dla popularyzacji nauki w regionie.


Planowane parametry rzeczowe związane z realizacja budynku:

Kubatura obiektów: 35 000 m 3

Powierzchnia zabudowy: 2 500 m 2  

Powierzchnia całkowita: 6 000 m

Powierzchnia zagospodarowywanego terenu: 23 000 m 2  
w tym:
parkingi na 200 aut: 6 000 m 2

dojścia i drogi dojazdowe: 3 000 m 2

tereny zielone: 14 000 m 2


W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące rodzaje robot:

- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- roboty budowlano-montażowe kubatury budynku,

- roboty instalacyjne i wyposażeniowe,

- przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, windy, podjazdy, chodniki,

- zagospodarowanie terenu łącznie z wykonaniem dróg, parkingów, placów i dojść do budynku oraz tereny zielone dla celów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą i małą architekturą,

- pierwsze wyposażenie łącznie z instalacjami teleinformatycznymi, monitorującymi i alarmowymi.