Na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna kształcimy na następujących specjalnościach:

  • dziennikarz redakcji online
  • kreowanie marek w obszarze ekologii, zdrowia i wellness
  • kreowanie wizerunku firmy i osób publicznych
  • reklama w mediach

W trakcie nauki na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna student zdobędzie wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikowania się. Przygotowanie specjalistyczne oparte na gruntownej wiedzy ogólnej, kierunkowej i warsztatowej stworzy mu szerokie możliwości zatrudnienia w mediach, firmach współpracujących z mediami, agencjami reklamowymi i portalami internetowymi, w szczególności z redakcjami informacyjnymi tych portali oraz w działach promocji firm i instytucji.

Po zakończeniu nauki student będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności w zakresie public relations i reklamy. Wykształcenie zdobyte podczas studiów pozwoli mu na zatrudnienie w komórkach komunikacji społecznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, na samodzielnych stanowiskach do spraw komunikacji społecznej w instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych, w agencjach marketingowych oraz agencjach public relations, domach mediowych, wydawnictwach prasowych, rozgłośniach radiowych oraz ośrodkach telewizyjnych.