Specjalista ds. niejawnych


Śniadeckich 2, budynek C, pokój 8


Mariusz Lenartowicz
mariusz.lenartowicz@tu.koszalin.pl
​​​​​​​
tel. 94 3478 516


1) Planowanie polityki bezpieczeństwa informacji niejawnych w uczelni,

2) Organizowanie i nadzorowanie procesu ochrony informacji niejawnych,

3) Przeprowadzenie analiz, przygotowywanie planów i sprawozdań przestrzegania ochrony informacji niejawnych,

4) Monitorowanie i ocenianie stanu ochrony informacji niejawne, 

5) Opracowywanie projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych,

6) Przygotowywanie i gromadzenie dokumentów zapewniających ochronę informacji niejawnych,

7) Rekomendowanie rektorowi zmian wewnętrznych procedur ochrony informacji niejawnych,

8) Organizowanie i nadzorowanie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej w uczelni,

9) Obsługa systemów elektronicznych i informatycznych związanych z ochroną informacji niejawnych.