Dane kontaktowe i godziny obsługi studentów

GODZINY OBSŁUGI STUDENTÓW:


wtorek-piątek: 10:00-14:00
piątek zjazdowy: 11:00-16:00
sobota zjazdowa: 10:00-13:00

Terminarze zjazdów: WNE, WH, WILŚiG, WM, WEiI.


ZESPÓŁ BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW

Kierownik

Anna Kaszubska 
ul. Śniadeckich 2, pokój 3A, tel. 94 34 78 508, anna.kaszubska@tu.koszalin.pl


Starszy specjalista ds. rozwoju i kontroli jakości pracy

Żaklina Kamińska
ul. Śniadeckich 2, pokój 4A, tel. 94 34 86 670, zaklina.kaminska@tu.koszalin.pl


Sekcja Pomocy Materialnej i Opłat (ul. Śniadeckich 2)

Anna Burzyńska

Agnieszka Cioch

Agnieszka Kuczyńska

pokój 3B

tel. 94 34 78 662 oraz 94 34 78 663

e-mail: stypendia@tu.koszalin.pl

wtorek-piątek: 10:00-13:00
sobota zjazdowa: 10:00-13:00


Sekcja Dyplomów, Archiwum i Rekrutacji (ul. Śniadeckich 2)

Dyplomy

Danuta Kurkus

Anna Paciocha

pokój 18A

tel. 94 34 78 615

e-mail: dyplomy@tu.koszalin.pl

 


Rekrutacja i archiwum

Jolanta Grzybowska

Katarzyna Steigert

pokój 7A

tel. 94 34 78 700

e-mail: bos.rekrutacja@tu.koszalin.pl


Obsługa studentów
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

Magdalena Grzelak

Lucyna Pieróg

Małgorzata Siemieniuk

Magdalena Szymańska

pokój 5-6A

tel. 94 34 78 531, 94 34 78 736, 94 34 78 704

e-mail: bos.sniadeckich@tu.koszalin.pl


Obsługa studentów
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin 
ZMIANA DNI I GODZIN OSŁUGI STUDENTÓW W KAMPUSIE PRZY UL. RACŁAWICKIEJ 
zapraszamy we wtorki w godzinach 8.00-15.00 oraz w soboty zjazdowe w godzinach 10.00-13.00

pokój 107A

tel. 94 34 78 439 oraz 94 34 78 311

e-mail: bos.raclawicka@tu.koszalin.pl


Obsługa studentów
ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin

Magdalena Jordan

Dorota Kaspruś-Dzwonek

Kinga Owczarek

pokój 123A

tel. 94 34 39 117 oraz 94 34 39 108

e-mail: bos.kwiatkowskiego@tu.koszalin.pl


Sekcja Dydaktyki i Obsługi Toku Studiów (ul. Śniadeckich 2)

Alesia Banasik

Barbara Kościelnik

Elżbieta Mielewczyk

Agnieszka Ostaszewska

Elżbieta Sobieraj

Bożena Szpura