Dane kontaktowe i godziny obsługi studentów

GODZINY OBSŁUGI STUDENTÓW:


wtorek-piątek: 10:00-14:00
piątek zjazdowy: 11:00-16:00
sobota zjazdowa: 10:00-13:00

Terminarze zjazdów: WNE, WH, WILŚiG, WM, WEiI.


ZESPÓŁ BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW

Kierownik

Anna Kaszubska 
ul. Śniadeckich 2, pokój 3A, tel. 94 34 78 508, anna.kaszubska@tu.koszalin.pl


Starszy specjalista ds. rozwoju i kontroli jakości pracy

Żaklina Kamińska
ul. Śniadeckich 2, pokój 4A, tel. 94 34 86 670, zaklina.kaminska@tu.koszalin.pl


Sekcja Pomocy Materialnej i Opłat (ul. Śniadeckich 2)

Anna Burzyńska

Agnieszka Cioch

Agnieszka Kuczyńska

pokój 3 bud. B

tel. 94 34 78 662 oraz 94 34 78 663

e-mail: stypendia@tu.koszalin.pl

wtorek-piątek: 10:00-13:00
sobota zjazdowa: 10:00-13:00


Sekcja Dyplomy (ul. Śniadeckich 2)

Danuta Kurkus

Anna Paciocha

pokój 18 bud. A

tel. 94 34 78 615

e-mail: dyplomy@tu.koszalin.pl


Obsługa studentów
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

Magdalena Grzelak

Małgorzata Siemieniuk

pokój 5-6A

tel. 94 34 78 531 oraz 94 34 78 736

e-mail: bos.sniadeckich@tu.koszalin.pl


Obsługa studentów
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

Barbara Kościelnik

Magdalena Szymańska

pokój 107A

tel. 94 34 78 439 oraz 94 34 78 311

e-mail: bos.raclawicka@tu.koszalin.pl


Obsługa studentów
ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin

Magdalena Jordan

Dorota Kaspruś-Dzwonek

Kinga Owczarek

pokój 123A

tel. 94 34 39 117 oraz 94 34 39 108

e-mail: bos.kwiatkowskiego@tu.koszalin.pl


Sekcja Rekrutacji i Archiwizacji (ul. Śniadeckich 2)

Agnieszka Ostaszewska

Lucyna Pieróg

Katarzyna Steigert

pokój 6A

tel. 94 34 78 700, 94 34 78 704, 94 34 78 714

e-mail: bos.rekrutacja@tu.koszalin.pl


Sekcja Dydaktyki i Obsługi Toku Studiów (ul. Śniadeckich 2)

Alesia Banasik

Jolanta Grzybowska

Elżbieta Mielewczyk

Elżbieta Sobieraj

Bożena Szpura