Dane kontaktowe i godziny obsługi kandydatów i studentów

GODZINY OBSŁUGI KANDYDATÓW I STUDENTÓW:


wtorek-piątek: 10:00-14:00
piątek zjazdowy: 11:00-16:00
sobota zjazdowa: 10:00-13:00


ZESPÓŁ BIURA OBSŁUGI KANDYDATÓW I STUDENTÓW


Sekcja Pomocy Materialnej i Opłat (ul. Śniadeckich 2)

Anna Burzyńska
Agnieszka Cioch
Agnieszka Kuczyńska
 
pokój 19A
tel. 94 34 78 662 oraz 94 34 78 663
 
wtorek-piątek: 10:00-13:00
sobota zjazdowa: 10:00-13:00

Sekcja Dyplomów, Archiwum i Rekrutacji (ul. Śniadeckich 2)

Dyplomy

Danuta Kurkus
Anna Paciocha
 
pokój 3A
tel. 94 34 78 615

Rekrutacja i archiwum

Jolanta Grzybowska
Katarzyna Steigert
 
tel. 94 34 78 700

Obsługa kandydatów i studentów
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

Magdalena Grzelak
Małgorzata Siemieniuk
Magdalena Szymańska
Agnieszka Ostaszewska
 
pokój 5-6A
tel. 94 34 78 531 / 94 34 78 736 / 94 34 78 704 / 94 34 78 714

Obsługa kandydatów i studentów
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin 
ZMIANA DNI I GODZIN OSŁUGI STUDENTÓW W KAMPUSIE PRZY UL. RACŁAWICKIEJ 
od wtorku do piątku zapraszamy do naszego biura przy ul. Śniadeckich lub ul. Kwiatkowskiego

pokój 107A
tel. 94 34 78 531 / 94 34 78 736 / 94 34 78 704 / 94 34 78 714

Biuro Obsługi Kandydatów i Studentów
ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 

Godziny obsługi:
wtorek-piątek: 10:00-14:00
piątek zjazdowy: 11:00-16:00
sobota zjazdowa: 10:00-13:00

pokój 119 A (Obsługa Kandydatów i Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych)
lic. Elżbieta Mielewczyk
mgr Bożena Szpura
tel. 94 34 39 105 / bokis.kwiatkowskiego@tu.koszalin.pl
pokój 123 A (Obsługa Kandydatów i Studentów Wydziału Humanistycznego)
mgr Kinga Owczarek
mgr Dorota Kaspruś-Dzwonek
mgr Elżbieta Sobieraj

tel. 94 34 39 108 / bokis.kwiatkowskiego@tu.koszalin.pl