Dane kontaktowe i godziny obsługi studentów

GODZINY OBSŁUGI STUDENTÓW:


wtorek-piątek: 10:00-14:00
piątek zjazdowy: 11:00-16:00
sobota zjazdowa: 10:00-13:00

Terminarze zjazdów: WNE, WH, WILŚiG, WM, WEiI.


ZESPÓŁ BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW

Kierownik

Anna Kaszubska 
ul. Śniadeckich 2, pokój 3B, tel. 94 34 78 508, anna.kaszubska@tu.koszalin.pl


Starszy specjalista ds. rozwoju i kontroli jakości pracy

Żaklina Kamińska
ul. Śniadeckich 2, pokój 4A, tel. 94 34 86 670, zaklina.kaminska@tu.koszalin.pl


Sekcja Pomocy Materialnej i Opłat (ul. Śniadeckich 2)

Anna Burzyńska
Agnieszka Cioch
Agnieszka Kuczyńska
 
pokój 19A
tel. 94 34 78 662 oraz 94 34 78 663
 
wtorek-piątek: 10:00-13:00
sobota zjazdowa: 10:00-13:00

Sekcja Dyplomów, Archiwum i Rekrutacji (ul. Śniadeckich 2)

Dyplomy

Danuta Kurkus
Anna Paciocha
 
pokój 3A
tel. 94 34 78 615

Rekrutacja i archiwum

Jolanta Grzybowska
Katarzyna Steigert
 
pokój 7A
tel. 94 34 78 700

Obsługa studentów
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

Magdalena Grzelak
Lucyna Pieróg
Małgorzata Siemieniuk
Magdalena Szymańska
Agnieszka Ostaszewska
 
pokój 5-6A
tel. 94 34 78 531, 94 34 78 736, 94 34 78 704

Obsługa studentów
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin 
ZMIANA DNI I GODZIN OSŁUGI STUDENTÓW W KAMPUSIE PRZY UL. RACŁAWICKIEJ 
zapraszamy we wtorki w godzinach 8.00-15.00 oraz w soboty zjazdowe w godzinach 10.00-13.00
w okresie lipiec - wrzesień zapraszamy do naszego biura przy ul. Śniadeckich lub ul. Kwiatkowskiego

pokój 107A
tel. 94 34 78 439 oraz 94 34 78 311

Obsługa studentów
ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin

Magdalena Jordan

pokój 123A
tel. 94 34 39 108

Sekcja Dydaktyki i Obsługi Toku Studiów (ul. Śniadeckich 2)

Barbara Kościelnik
Elżbieta Mielewczyk
Kinga Owczarek
Dorota Kaspruś-Dzwonek
Elżbieta Sobieraj
Bożena Szpura