NSZZ "Solidarność"


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
tel. 94 34 78 219

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Politechniki Koszalińskiej

Przewodniczący: 
dr inż. Józef Fleszar  /  jozef.fleszar@tu.koszalin.pl

Zastepca przewodniczącego: 
mgr inż. Ewa Hońko