Dlaczego warto być członkiem  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ”

 1. Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.
 2. Im więcej pracowników należy do związku, tym większą stanowią siłę wobec pracodawcy, z którym będą prowadzić rozmowy i negocjacje!
 3. „Solidarność” to piękna historia walki o wolność i sprawiedliwość.
 4. „Solidarność” to też największy związek zawodowy działający w Polsce.
 5. W „Solidarności” łatwiej bronić się przed pracodawcami łamiącymi prawa pracownicze, łatwiej walczyć o godziwe warunki pracy oraz płacy czy równe traktowanie.
 6. W ramach „Solidarności” możemy pomagać innym a także możemy prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujemy.
 7. Związek daje możliwość pracy w zespole, buduje zaufanie, poprawia stosunki międzyludzkie a także buduje uczucia jedności, otuchy, ochrony i wsparcia – człowiek nie czuje się sam, a indywidualny problem staje się problemem innych, którzy pomagają go rozwiązać.

PAMIĘTAJ, że będąc w związku:

 • Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy.
 • Działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy.
 • Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy.
 • Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów.
 • Możesz być aktywny i pomagać innym.
 • Korzystasz ze statutowych, związkowych zasiłków finansowych.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Politechnice Koszalińskiej jest prawnym reprezentantem interesów związku, czyli jego członków.

 • Członkowie naszej Organizacji Związkowej aktywnie uczestniczą w życiu naszej Uczelni.
 • Przewodniczący Komisji Zakładowej uczestniczy w obradach i pracach Senatu oraz innych organów kolegialnych naszej Uczelni.
 • Nasi przedstawiciele są członkami Komisji Rektorskich ds. Pracowniczych, gdzie m.in. wnoszą sprawy zgłaszane przez członków naszego Związku.
 • Warto być członkiem NSZZ „Solidarność”, gdyż jest to największa organizacja związkowa w Polsce.  
 • Wsparcie NSZZ „Solidarność” daje poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 • Ważne dla nas pracowników sprawy prezentujemy i negocjujemy na forum Komisji Trójstronnej oraz z Ministrem Nauki poprzez wyższe struktury związkowe, m.in. Zarząd Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność”, Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność” i Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”

Zapraszamy do wstąpienia do naszej organizacji w Politechnice Koszalińskiej, a przekonasz się, że warto być razem i mieć wpływ na swoją sytuację w zakładzie pracy!
W Polsce pozytywnie ocenia działalność związków zawodowych ponad 40% pracowników, a za razem chcą wzrostu ich wpływu na poprawę sytuacji w swoim zakładzie pracy.

Serdecznie zapraszamy!

* Pomoc w zakresie wstąpienia do Związku jest w zakładce „Sprawy członkowskie”