INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA / PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

3,5-letnie (7 semestrów) (stacjonarne) I stopnia inżynierskie

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku posiada podstawową wiedzę w zakresie: elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki, informatyki medycznej, mikrobiologii klinicznej oraz anatomii i fizjologii człowieka. Nabywa umiejętności opisu, modelowania matematycznego i symulacji komputerowych układów biomedycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych biometrycznych. Absolwent jest przygotowany do projektowania, wytwarzania, badań nowoczesnych materiałów do zastosowań medycznych oraz zna metody badania właściwości mechanicznych, fizykochemicznych i biologicznych materiałów wykorzystywanych w implantologii. Realizowane w trakcie studiów obowiązkowe praktyki zawodowe pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych związanych ze studiowanym kierunkiem.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

· programista systemów informatycznych na potrzeby sektora medycznego

· projektant i konstruktor aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacyjnego

· diagnosta urządzeń wspomagających leczenie pacjenta

· przedstawiciel koncernów medycznych wytwarzających i sprzedających aparaturę medyczną

pracownik jednostek naukowo badawczych i konsultingowych działających w obszarze inżynierii biomedycznej


Specjalność: INŻYNIERIA STOMATOLOGICZNA

Absolwent jest przygotowany do:

 • właściwego  wyboru materiałów do zastosowań stomatologicznych tj. metali, ceramiki, polimerów i materiałów kompozytowych.
 • projektowania i wytwarzania nowoczesnych biomateriałów z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM.
 • korzystania z metod modyfikacji powierzchni implantów poprzez osadzanie biokompatybilnych, przeciwzużyciowych powłok.
 • Wykonywania wyrobów stosowanych w protetyce stomatologicznej technikami przyrostowymi (druku 3D).
 • Badania właściwości bakteriostatycznych i biozgodności wytworzonych biomateriałów.
 • Pracy w firmach zajmujących się projektowaniem, produkcją lub sprzedażą materiałów do zastosowań w stomatologii i medycynie, w firmach zajmujących się wytwarzaniem lub sprzedażą materiałów na implanty medyczne oraz w laboratoriach badawczych i działach kontroli jakości wyrobów medycznych.


Specjalność: BIOINFORMATYKA

Absolwent jest przygotowany do:

 • Stosowania wiedzy  z zakresu programowania, przetwarzania sygnałów i obrazów, metod numerycznych, tworzenia baz danych oraz modelowania matematycznego procesów i systemów biologicznych.
 • Wykorzystania komputerowego wspomagania projektowania (CAD), poznając między innymi podstawy obsługi najpopularniejszych programów do modelowania dwuwymiarowego i przestrzennego.
 • Stosowania narzędzi grafiki komputerowej wykorzystywanych w projektowaniu implantów medycznych na potrzeby między innymi stomatologii i ortopedii.
 • Tworzenia samodzielnie projektów i aplikacji komputerowych inspirowanych rzeczywistymi kontekstami biologiczno-medycznymi.
 • Zatrudnienia w firmach zajmujących się projektowaniem oraz wytwarzaniem sprzętu i aparatury medycznej lub działach obliczeń i analiz firm z sektora medycznego i laboratoriów badawczych, firmach wytwarzających i testujących oprogramowanie wykorzystywane w systemach medycznych.