Śniadeckich 2, budynek A, pokój 522

Anna Snoch
anna.snoch@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 645

Agnieszka Tessar-Wojciechowska
agnieszka.tessar-wojciechowska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 645


Do zadań Sekcji należą w szczególności:

1) Przygotowanie rocznego planu inwentaryzacji majątku Uczelni;

2) Inwentaryzowanie majątku zgodnie z harmonogramami wynikającymi z planów;

3) Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia administrowanych budynków;

4) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla nieruchomości Uczelni i ich wyposażenia oraz rejestru osób odpowiedzialnych majątkowo za to mienie;

5) Udział w procedurach zdawczo-odbiorczych w zakresie spraw majątkowych;

6) Prowadzenie ewidencji wykorzystania środków trwałych i wyposażenia Uczelni.