Kierunek jest odpowiedzią na dokonujący się powszechny proces cyfryzacji funkcjonowania państwa i jego struktur, a także reakcją na zapotrzebowanie po stronie pracodawców na pracowników potrafiących łączyć dotychczasową wiedzę z praktycznymi umiejętnościami w obszarze nauk o polityce i administracji z aktualnymi wymaganiami rynku pracy skupiającymi się na umiejętnościach cyfrowych. Dzięki temu kierunkowi absolwenci uzyskają zarówno kompetencje do kreowania wizerunku politycznego, jak i wiedzę pozwalającą na podejmowanie samodzielnych działań w obszarze społeczno-politycznych aspektów cyberprzestrzeni. Kierunek pozwoli studentom na podjęcie współpracy z administracją szczebla lokalnego i centralnego, politycznymi grupami interesów, jak również z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Z kolei połączenie wiedzy akademickiej z realizowaną na studiach praktyką daje możliwość rozpoczęcia pracy w najbardziej poszukiwanych zawodach i specjalnościach.

PROFIL PRAKTYCZNY

• 3-letnie (stacjonarne) I stopnia licencjackie

SPECJALNOŚCI

  • cyberpolityka i e-administracja
  • management polityczny

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

• administracja publiczna
• organizacje pozarządowe
• służby mundurowe
• dziennikarstwo
• marketing
• własna działalność