Obwieszczeniem Rektora Nr 3/2020 z dnia 24 września 2020 r. został wprowadzony Tekst jednolity Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej wynikający z Zarządzenia...
STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 Student Politechniki Koszalińskiej w celu ubiegania się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia p...
  BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW Pomoc materialna i opłaty, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin stypendia@tu.koszalin.pl Anna Burzyńska - specjalista pokój 3 bud. B tel. 94 34 78 662 anna.b...