Anna Golusińska-Ćwiek
anna.golusinska-cwiek@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 39 193

Jan Konieczny
jan.konieczny@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 39 198

Dorota Korczyńska-Graj
dorota.korczynska-graj@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 39 198

Małgorzata Merkis
malgorzata.merkis@tu.koszalin.pl 
tel. 94 34 39 198

Anna Muszyńska-Szymańska
anna.muszynska-szymanska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 39 198

Joanna Stankiewicz-Majkowska
joanna stankiewicz-majkowska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 39 198

Marzena Surówka
marzena.surowka@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 39 131

Robert Szymański
robert.szymanski@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 39 198

Małgorzata Wilk
malgorzata.wilk@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 39 198

Adam Palonek
adam.palonek@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 39 198

Marzena Hus
marzena.hus@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 39 197

dr Jolanta Kazimierczyk-Kuncer
jolanta.kazimierczyk-kuncer@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 39 198

Studium Języków Obcych prowadzi działalność dydaktyczną, w ścisłej współpracy z jednostkami organizacyjnymi uczelni, realizując zadania dydaktyczne w zakresie nauczania języków obcych na rzecz wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię oraz Szkołę Doktorską.

sjo.tu.koszalin.pl