Związki zawodowe


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
tel. 94 34 78 219

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Politechniki Koszalińskiej

Przewodniczący: 
dr inż. Józef Fleszar  /  jozef.fleszar@tu.koszalin.pl

Zastepca przewodniczącego: 
mgr inż. Ewa Hońko


Związek Zawodowy Profesorów i Doktorów Habilitowanych
"Unia Profesorów Polskich" w Politechnice Koszalińskiej

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

Wiceprzewodniczący Zarządu:
dr hab. inż. Łukasz Bohdal prof. PK

Sekretarz Zarządu: 
dr Katarzyna Lewicka-Rataj

tel. 94 34 78 599  /  94 34 78 560


Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Koszalińskiej

Przewodniczący:
Marcin Olkiewicz

Wiceprzewodniczący Zarządu:
Agnieszka Czajkowska

Sekretarz Zarządu: 
Izabela  Berendt - Kulik

tel. 94 34 78 310