Kadry i Sprawy Socjalne


Śniadeckich 2, budynek A, pokój 404 - 406

Ewa Ostaszewska (kierownik działu)
ewa.ostaszewska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 652

Izabela Berendt - Kulik
izabela.berendt-kulik@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 653 / 94 43 86 540

Beata Brożyna
beata.brozyna@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 653 / 94 34 86 540

Jadwiga Smolińska
jadwiga.smolinska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 651

Elżbieta Wilniewczyc
elzbieta.wilniewczyc@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 653 / 94 43 86 540

Dorota Ludwinowicz
dorota.ludwinowicz@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 651

Katarzyna Zakrzewska
katarzyna.zakrzewska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 86 440

Załączniki

Nazwa
Regulamin zatrudniania i wynagradzania pracowników Politechniki Koszalińskiej pobierz
Wniosek o dodatek zadaniowy, specjalny pobierz
Regulamin pracy pobierz
WNIOSEK o zatrudnienie nauczyciela akademickiego.docx pobierz
Wzór karty zakresu obowiązków nauczyciela pobierz
Karta opisu stanowiska pracy dla pracowników niebędących nauczycielami pobierz
Wniosek o zatrudnienie/zmianę stanowiska/zmianę wynagrodzenia dla pracownika niebędącego nauczycielem pobierz
Podanie o możliwość pracy zdalnej pobierz
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pobierz
Zasacznik_1_Tabela_Dofinansowa_2021.pdf pobierz
Zasacznik_2_Wniosek_o_Dofinansowanie_Wypoczynku_Urlopowego_2021.pdf pobierz
Zasacznik_3_Rozliczenie_Wypoczynku_Urlopowego_2021.pdf pobierz
Zasacznik_4_Wniosek_o_Dofinansowanie_Wypoczynku_Swiatecznego_2021.pdf pobierz
Zasacznik_5_Wniosek_o_Dofinansowanie_Dnia_Dziecka_Nowego_Roku_2021.pdf pobierz
Załącznik_6_OŚwiadczenie_o_osiągniętych_przychodach pobierz
Zasacznik_7_Wniosek_o_Udzielenie_Pomocy_Finansowej_2021.pdf pobierz
Zasacznik_8_Wniosek_o_Udzielenie_Pozyczki_Na_Cele_Mieszkaniowe_2021.pdf pobierz
Zasacznik_9_Umowa_Dotyczaca_Pozyczki_Mieszkaniowej_2021.pdf pobierz
Zasacznik_11_Oswiadczenie_EMERYTA_RENCISTY_2021.pdf pobierz
Zasacznik_10_Wniosek_o_zawieszenie_splaty_pozyczki_z_ZFSS_2021.pdf pobierz