Kadry i Sprawy Socjalne


Śniadeckich 2, budynek A, pokój 404 - 406

Ewa Ostaszewska (kierownik działu)
ewa.ostaszewska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 652

Izabela Berendt - Kulik
izabela.berendt-kulik@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 653

Elżbieta Wilniewczyc
elzbieta.wilniewczyc@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 653

Katarzyna Zakrzewska
katarzyna.zakrzewska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 86 540 / 94 34 78 653

Aleksandra Zakrzewska
aleksandra.zakrzewska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 86 540 / 94 34 78 653

Dorota Ludwinowicz
dorota.ludwinowicz@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 651

Wioletta Pawlik
wioletta.pawlik@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 651

Załączniki

Nazwa
Załącznik ZR 48_2023 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PK_2023_tekst jednolity.pdf pobierz
Regulamin zatrudniania i wynagradzania pracowników Politechniki Koszalińskiej pobierz
Wniosek o dodatek zadaniowy, specjalny pobierz
Regulamin pracy pobierz
WNIOSEK o zatrudnienie nauczyciela akademickiego.docx pobierz
Wzór karty zakresu obowiązków nauczyciela pobierz
Karta opisu stanowiska pracy dla pracowników niebędących nauczycielami pobierz
Wniosek o zatrudnienie/zmianę stanowiska/zmianę wynagrodzenia dla pracownika niebędącego nauczycielem pobierz
Podanie o możliwość pracy zdalnej pobierz
Zasacznik_1_Tabela_Dofinansowa_2021.pdf pobierz
Zasacznik_2_Wniosek_o_Dofinansowanie_Wypoczynku_Urlopowego_2021.pdf pobierz
Załacznik_3_Rozliczenie_Wypoczynku_Urlopowego_2023_Załączik do ZR nr 48_2023.pdf pobierz
Zasacznik_4_Wniosek_o_Dofinansowanie_Wypoczynku_Swiatecznego_2021.pdf pobierz
Zasacznik_5_Wniosek_o_Dofinansowanie_Dnia_Dziecka_Nowego_Roku_2021.pdf pobierz
Załącznik_6_OŚwiadczenie_o_osiągniętych_przychodach pobierz
Zasacznik_7_Wniosek_o_Udzielenie_Pomocy_Finansowej_2021.pdf pobierz
Załącznik_8_zał. do ZR 48_2023 do zfśs 2023.pdf pobierz
Zasacznik_9_Umowa_Dotyczaca_Pozyczki_Mieszkaniowej_2021.pdf pobierz
Zasacznik_11_Oswiadczenie_EMERYTA_RENCISTY_2021.pdf pobierz
Zasacznik_10_Wniosek_o_zawieszenie_splaty_pozyczki_z_ZFSS_2021.pdf pobierz