ul. Śniadeckich 2, budynek A, pokój 519
Iwona Szczęśniak
iwona.szczesniak@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 612

Do zadań audytora wewnętrznego należą:

 1. Wspieranie rektora Uczelni w realizacji celów i zadań poprzez systematyczne, niezależne i konsekwentne działanie o charakterze zapewniającym i doradczym, służące poprawie skuteczności zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem oraz ocenie systemu kontroli zarządczej. Ocena kontroli zarządczej dotyczy w szczególności jej adekwatności, skuteczności i efektywności.
 2. Wykonywanie zadań audytowych w zgodności ze standardami audytu wewnętrznego oraz przepisami prawa.
 3. Przygotowanie planu audytu.
 4. Przeprowadzanie zadań audytowych określonych w planie audytu.
 5. Przeprowadzanie zadań audytowych poza planem audytu.
 6. Monitorowanie wdrażania zaleceń.
 7. Przeprowadzanie czynności sprawdzających.
 8. Sporządzenie sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego.
 9. Realizacja programu zapewnienia i poprawy jakości.
 10. Opracowanie i aktualizacja procedur dotyczących audytu wewnętrznego w uczelni.
 11. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego na zlecenie Ministra Finansów, Ministra Edukacji i Nauki oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
 12. Współpraca z audytorami zewnętrznymi, instytucjami kontrolnymi i nadzorującymi w zakresie wykonywanych zadań w zakresie uzgodnionym z rektorem.