Śniadeckich 2, budynek A, pokój 426-427

Rafał Gnaciński - kierownik
rafal.gnacinski@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 640

mgr inż. Katarzyna Gotowała - kierownik obiektu przy ul. Śniadeckich 2
katarzyna.gotowala@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 555

Mariola Błachuta - kierownik obiektu przy ul. Kwiatkowskiego 6e
mariola.blachuta@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 39 111 

Anna Duda-Zielińska - kierownik obiektu przy ul. Racławickiej 15-17
anna.duda-zielinska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 287

Paweł Florkowski / tel. 94 34 39 128

Lidia Kowalczyk tel. 94 34 39 101

Elżbieta Idzik  tel. 94 34 78 360

Anna Lipińska / tel. 94 34 78 600

Emilia Kulesza / tel. 94 34 78 638

Marzanna Jaskulska / tel. 94 34 78 370

Wanda Szczygieł tel. 94 34 39 101

Bogdan Turek / tel. 94 34 78 445

Joanna Zimoch / tel. 94 34 86 550

Andrzej Ignacik / tel. 94 34 78 360

Ewa Woźniak / tel. 94 34 78 600

Irena Frymus tel. 94 34 78 548

Beata Płowczyk / tel. 94 34 78313

Henryka Nowacka / tel. 94 34 78 203

Halina Pawelec / tel. 94 34 86 550

Aleksandra Osiecka / tel. 94 34 86 750

 

Karolina Chomontek / tel. 94 34 39 126

Wojciech Koculak tel. 94 34 78 549

Lidia Czarnota / tel. 94 34 78 296

Aneta Laluszka / tel. 94 34 78 370

Katarzyna Tymińska / tel. 94 34 78 370

Joanna Jurgo / tel. 94 34 39 126

Magdalena Fabisiak / tel. 94 34 78 390

Jerzy Straszak tel. 94 34 78 445

Danuta Trzcińska / tel. 94 34 78 313

Rafał Zygarłowski / tel. 94 34 78 445

Alicja Pająk / tel. 94 34 78 390

Elżbieta Kozłowska / tel. 94 34 78 296

Aldona Płocińska / tel. 94 34 39 103

Alina Dembek / tel. 94 34 86 750

Monika Petrus / tel. 94 34 78 548

Mariola Plonder / tel. 94 34 78 548

Maciej Kielar / tel. 94 34 78 549

 


Zadaniem działu jest organizacyjne utrzymanie właściwości użytkowych i zapewnienie obsługi codziennej funkcjonowania Uczelni, a w szczególności:

1) Administrowanie i nadzór nad poszczególnymi budynkami i utrzymywanie w czystości i sprawności użytkowej;  

2) Urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych oraz dróg i chodników wewnętrznych;

3) Utrzymywanie porządku wewnątrz budynków i na terenach będących w administrowaniu Uczelni;

4) Przygotowanie we współpracy z Działem Zamówień postępowań na usługi porządkowe, ochrony, obsługi szatni, wywóz śmieci itp.;

5) Nadzór nad realizacją usług związanych z administrowaniem obiektami Uczelni. Dokonywanie odbiorów prac zlecanych na potrzeby administracji zgodnie z zawartymi umowami, kontrolowanie wydatków i prowadzenie dokumentacji potwierdzających wykonanie usług;

6) Przygotowanie i realizacja umów dotyczących najmu pomieszczeń, budynków, terenów i urządzeń będących własnością Uczelni. Naliczanie czynszów, opłat eksploatacyjnych, przygotowanie zleceń na wystawienie faktury, kontrola spełniania warunków umów na wynajem;

7) Przygotowanie pomieszczeń do realizacji zajęć dydaktycznych oraz przedsięwzięć wykonywanych przez Uczelnię;

8) Wsparcie organizacyjne jednostek organizujących przedsięwzięcia, udział w ich obsłudze w trakcie trwania, zapewnienie serwisów pomocniczych (napoje, poczęstunki itp.);

9) Zapewnienie obsługi gospodarczej we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Uczelnię (przenoszenie jednostek, zmiana organizacji, wydarzenia realizowane z udziałem innych instytucji itp.);

10) Sporządzanie podziału kosztów i powierzchni na poszczególne jednostki Uczelni zgodnie z Regulaminem Finansowym Uczelni;

11) Realizacja dokumentacji dotyczącej przydziałów odzieży ochronnej, roboczej, środków czystości i sprzętu ochronnego dla pracowników;

12) Prowadzenie archiwum Uczelni;