swfis@tu.koszalin.pl


Marek Garnuszewski
marek.garnuszewski@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 435

Waldemar Szafulski
waldemar.szafulski@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 289

Dariusz Dworaczyk
dariusz.dworaczyk@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 288

Ilona Wiśniewska
ilona.wisniewska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 235


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi działalność dydaktyczną w ścisłej współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni realizując zadania dydaktyczne w zakresie kultury fizycznej na rzecz wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię.


Regulamin korzystania z obiektów SWFIS

 

Załączniki

Nazwa
Regulamin Zaliczenia Przedmiotu Wychowanie Fizyczne 2023-2024.pdf pobierz
Opublikowano 04.03.2022 09:35
Zapraszamy studentów na konsultacje z nauczycielami SWFiS wg harmonogramu w załączniku.