Marek Garnuszewski
marek.garnuszewski@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 435

Justyna Nyczka
justyna.nyczka@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 288

Waldemar Szafulski
waldemar.szafulski@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 289

Ilona Wiśniewska
lona.wisniewska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 235

Dariusz Dworaczyk
dariusz.dworaczyk@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 288


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi działalność dydaktyczną w ścisłej współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni realizując zadania dydaktyczne w zakresie kultury fizycznej na rzecz wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Uczelnię.


Plan zajęć w semestrze letnim 2021/2022  >> PDF

Sekcje KU AZS PK

Regulamin korzystania z obiektów SWFIS

Regulamin zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne

Załączniki

Nazwa
Konsultacje nauczycieli  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Koszalińskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (także podczas sesji egzaminacyjnej) odbywają się mail...