biblioteka.tu.koszalin.pl

Iwona Dalati
iwona.dalati@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 39 145 / 109

Anetta Rychlik
anetta.rychlik@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 453

Izabela Stasik
izabela.stasik@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 454

Aleksandra Warsińska
aleksandra.warsinska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 455

Maciej Jaworski
maciej.jaworski@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 86 589

Katarzyna Kasprzyk
katarzyna.kasprzyk@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 452

Mikołaj Smolarz
mikolaj.smolarz@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 441

Janusz Wierucki
janusz.wierucki@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 442

Róża Witkowska
roza.witkowska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 452

Elena Gretkowska
elena.gretkowska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 315

Weronika Piestrzyńska-Dziedziejko
weronika.piestrzynska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 454

Aneta Wall
aneta.wall@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 318

Agnieszka Cincio
agnieszka.cincio@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 455


Do zadań biblioteki należą:

1) Gromadzenie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych takich jak książki, czasopisma, zbiory specjalne;
2) Cyfryzacja zbiorów bibliotecznych, przetwarzanie informacji naukowej;
3) Wprowadzanie nowoczesnych technologii gromadzenia i udostępniania informacji naukowej;
4) Zarządzanie elektronicznymi bazami danych czasopism i wydawnictw naukowych i ich udostępnianie dla celów badawczych i dydaktycznych;
5) Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, informacyjnej i dydaktycznej;
6) Przygotowanie i współpraca z innymi jednostkami Uczelni w zakresie realizacji i rozwoju systemu bibliotecznego;
7) Prowadzenie otwartych repozytoriów publikacji i danych badawczych;
8) Realizacja zadań wynikających z polityki open-access