Związek Zawodowy Profesorów i Doktorów Habilitowanych UNIA PROFESORÓW POLSKICH w Politechnice Koszalińskiej


ul. Śnadeckich 2, 75-435 Koszalin, Blok C, pok. 315C
tel. (+94) 34 78 559, (+94) 34 78 600

ZARZĄD:

Przewodniczący Zarządu:
prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

Wiceprzewodniczący Zarządu:
dr hab. inż. Łukasz Bohdal prof. PK

Sekretarz Zarządu: 
dr Katarzyna Lewicka-Rataj

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Borys Storch
członek - prof. dr hab. inż. Aleksy Patryn

REGON: 320364518