Absolwent kierunku ma wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Ma umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania kapitałem ludzkim, rzeczowym i fi nansowym oraz zarządzania wiedzą. Jest przygotowany do pełnienia podstawowych funkcji zarządzania działalnością organizacji gospodarczych i administracyjnych oraz podejmowanymi tam przedsięwzięciami. Posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i motywowania oraz organizowania pracy w zespole.


SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:


Studia II stopnia:


Perspektywy zawodowe:

  • menedżer
  • przedstawiciel handlowy
  • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
  • zarządca nieruchomości
  • doradca inwestycyjny
  • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
  • specjalista ds. marketingu i sprzedaży

Załączniki

Nazwa
ZARZĄDZANIE-I stopień - program studiów.2023.pdf pobierz
ZARZĄDZANIE-II stopień - program studiów.2023.pdf pobierz