Specjalista ds. obronnych


ul. Śniadeckich, budynek C, pokój 8


Mariusz Lenartowicz
mariusz.lenartowicz@tu.koszalin.pl
tel. 94 3478 516


Do zadań należą:

1) Opracowywanie planów operacyjnych i zamierzeń obronnych oraz wytycznych w zakresie spraw obronnych i stopni alarmowych,

2) Uzgadnianie i zatwierdzanie planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych,

3) Uzgadnianie i zatwierdzanie planów i harmonogramów wykonywania stopni alarmowych,

4) Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałych dyżurów, organizacja i zapewnienie gotowości do uruchomienia zespołów stałego dyżuru,

5) Dokumentowanie działalności Uczelni w ramach realizacji przedsięwzięć obronnych, w tym przebiegu stałych dyżurów,

6) Organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych i z zakresu stopni alarmowych,

7) Koordynowanie przedsięwzięć obronnych i stopni alarmowych,

8) Zapewnienie realizacji zadań obronnych i stopni alarmowych wynikających z obowiązujących aktów prawnych, zarządzeń i wytycznych ministra nauki i szkolnictwa wyższego,

9) Współdziałanie z innymi instytucjami w celu realizacji zadań obronnych i stopni alarmowych, sprawozdawczość,

10) Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń obronnych z kierowniczą kadrą uczelni,

11) Uczestnictwo w zespołach kryzysowych w ramach centrum kryzysowego,

12) Obsługa systemów elektronicznych i informatycznych związanych z prowadzeniem działalności oraz centrum kryzysowego.