Do jego zadań należą: 

1) Inicjowanie, organizowanie i koordynacja działalności wychowawczej uczelni,

2) Organizacja obsługi studentów i nadzór nad prowadzeniem spraw studenckich,

3) Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dokumentacją toku studiów studentów studiujących na kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnię,

4) Organizacja i planowanie form pomocy materialnej dla studentów, ustalanie zasad udzielania pomocy materialnej oraz określanie limitów środków dotyczących finansowania spraw bytowych,

5) Nadzór i kontrola realizacji zadań w zakresie pomocy materialnej studentom,

6) Organizacja i wykonywanie działalności socjalno-bytowej na rzecz studentów i doktorantów,

7) Organizacja podziału miejsc w domach studenta,

8) Nadzór w sprawach dyscyplinarnych studentów,

9) Współpraca z samorządem studenckim i doktorantów oraz organizacjami młodzieżowymi, opieka nad studencką działalnością naukową i kulturalną,

10) Rejestracja organizacji studenckich i doktoranckich,

11) Wydawanie decyzji, w tym administracyjnych, związanych z tokiem studiów i pomocą materialną studentów wszystkich kierunków,

12) Współpraca ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi.