Do jego zadań należą: 

1) Inicjowanie, organizowanie i koordynacja działalności wychowawczej Uczelni;

2) Organizacja obsługi studentów i nadzór nad prowadzeniem spraw studenckich;

3) Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dokumentacją toku studiów studentów studiujących na kierunkach studiów prowadzonych przez Uczelnię;

4) Organizacja i planowanie form pomocy materialnej dla studentów, ustalanie zasad udzielania pomocy materialnej oraz określanie limitów środków dotyczących finansowania spraw bytowych;

5) Nadzór i kontrola realizacji zadań w zakresie pomocy materialnej studentom;

6) Organizacja i wykonywanie działalności socjalno-bytowej na rzecz studentów i doktorantów;

7) Organizacja podziału miejsc w domach studenta;

8) Nadzór w sprawach dyscyplinarnych studentów;

9) Współpraca z samorządem studenckim i doktorantów oraz organizacjami młodzieżowymi, opieka nad studencką działalnością naukową i kulturalną;

10) Rejestracja organizacji studenckich i doktoranckich;

11) Wydawanie decyzji, w tym administracyjnych, związanych z tokiem studiów i pomocą materialną studentów wszystkich kierunków

12) Współpraca ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi;