Pedagogika jako kierunek studiów z dziedziny nauk społecznych wyposaża absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nie tylko z zakresu subdyscyplin pedagogicznych, ale także obszernie kształci w zakresie psychologii, socjologii i nauk prawnych. Kształcenie  teoretyczne uzupełnione  jest obszernym programem praktyk zawodowych w wymiarze 960 godzin na studiach licencjackich i 480 na magisterskich. Trzy oferowane obecnie do wyboru specjalności na obydwu stopniach cieszą się od lat niesłabnącą popularnością, gdyż odpowiadają rzeczywistym potrzebom rynku pracy oraz dlatego, że kształcenie na nich  realizują specjaliści-praktycy. Studiowanie pedagogiki przygotowuje do dynamicznego projektowania swojego rozwoju zawodowego w obszarze edukacji, resocjalizacji, działalności opiekuńczo wychowawczej.

 


FORMY KSZTAŁCENIA:

  • studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne - czas trwania: 6 semestrów,
  • studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne - czas trwania: 6 semestrów
  • studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne - czas trwania: 4 semestry
  • studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne - czas trwania: 4 semestry

 


DOSTĘPNE SPECJALNOŚCI:

Studia I stopnia

• Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
• Terapia pedagogiczna
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza


Studia II stopnia

• Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
• Terapia pedagogiczna
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza