ul. Śniadeckich 2, budynek A, pokoje 425 i 604

Małgorzata KiecaKierownik Działu
malgorzata.kieca@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 604

Agata Sawicka
agata.sawicka@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 669

Agnieszka Sobolewska
agnieszka.sobolewska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 664

Joanna Ciężka
joanna.ciezka@tu.koszalin.pl / tel. 94 3478 605


Do zadań działu należą: 

 1) Obsługa administracyjna i biurowa działalności prorektora,

 2) Współpraca z jednostkami dydaktycznymi i wydziałami w sprawach dotyczących opracowywania programów studiów oraz dokumentacji studiów,

 3) Przygotowywanie projektów uregulowań prawnych dotyczących programów studiów,

 4) Opracowywanie corocznej organizacji procesu dydaktycznego i planu podziału roku akademickiego,

 5) Analiza i weryfikacja obciążeń dydaktycznych pracowników uczelni,

 6) Ewidencjonowanie i rozliczanie pensum dydaktycznego, rozliczanie godzin ponadwymiarowych,

 7) Współpraca z Działem Rekrutacji i Promocji w zakresie przygotowania informacji o kierunkach studiów, zasadach rekrutacji i innych dla celów promocyjnych,

 8) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i realizacji projektów o charakterze rozwojowym i dydaktycznym,

 9) Monitorowanie zasobów dydaktycznych uczelni pod względem i wykorzystania i zdolności do wykonywania zadań Uczeln,

10) Gromadzenie dokumentacji zadań dydaktycznych realizowanych w uczelni (kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp.),

11) Przygotowanie danych do sprawozdawczości uczelni dotyczącej kształcenia, pracowników dydaktycznych i studentów,

12) Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez prorektora (kursy, szkolenia, dni otwarte itp.),

13) Obsługa systemów informatycznych związanych z zadaniami działu oraz sprawozdawczością zewnętrzną (sprawozdania GUS, POLON itp.).