ul. Śniadeckich 2, budynek A, pokoje 425 i 604

Małgorzata KiecaKierownik Działu
malgorzata.kieca@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 604

Agata Sawicka
agata.sawicka@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 669

Agnieszka Sobolewska
agnieszka.sobolewska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 664

Joanna Ciężka
joanna.ciezka@tu.koszalin.pl / tel. 94 3478 605


Do zadań działu należą: 

 1) Obsługa administracyjna i biurowa działalności Prorektora;

 2) Współpraca z jednostkami dydaktycznymi i wydziałami w sprawach dotyczących opracowywania programów studiów oraz dokumentacji studiów;

 3) Przygotowywanie projektów uregulowań prawnych dotyczących programów studiów;

 4) Opracowywanie corocznej organizacji procesu dydaktycznego i planu podziału roku akademickiego;

 5) Analiza i weryfikacja obciążeń dydaktycznych pracowników Uczelni;

 6) Ewidencjonowanie i rozliczanie pensum dydaktycznego, rozliczanie godzin ponadwymiarowych; 32

 7) Współpraca z Działem Rekrutacji i Promocji w zakresie przygotowania informacji o kierunkach studiów, zasadach rekrutacji i innych dla celów promocyjnych;

 8) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i realizacji projektów o charakterze rozwojowym i dydaktycznym;

 9) Monitorowanie zasobów dydaktycznych Uczelni pod względem i wykorzystania i zdolności do wykonywania zadań Uczelni;

10) Gromadzenie dokumentacji zadań dydaktycznych realizowanych w Uczelni (kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp.);

11) Przygotowanie danych do sprawozdawczości Uczelni dotyczącej kształcenia, pracowników dydaktycznych i studentów;

12) Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Prorektora (kursy, szkolenia, dni otwarte itp.).

13) Obsługa systemów informatycznych związanych z zadaniami Działu oraz sprawozdawczością zewnętrzną (sprawozdania GUS, POLON itp.);