Do zadań prorektora ds. kształcenia należą:

1) Przewodniczenie Radzie Jakości Kształcenia;

2) Planowanie i koordynowanie działalności uczelni w zakresie zmian w organizacji kształcenia, wprowadzania i likwidacji kierunków studiów, prowadzenia kształcenia podyplomowego i innych form kształcenia,

3) Określanie zakresów zadań wydziałów i jednostek dydaktycznych w procesie kształcenia na kierunkach prowadzonych przez uczelnię,

4) Ocena kierunków studiów pod względem ich zgodności z potrzebami rynku oraz proponowanie zmian w tym zakresie,

5) Ocena i kontrola jednostek dydaktycznych Uczelni w zakresie przebiegu procesu kształcenia,

6) Bilansowanie potrzeb kadrowych i finansowych procesu kształcenia,;

7) Planowanie środków rzeczowych i finansowych dotyczących rekrutacji i promocj,

8) Opracowanie regulaminu studiów, doskonalenie programów studiów, inicjowanie i nadzór nad uruchamianiem nowych kierunków studiów,

9) Nadzór nad rekrutacją na pierwszy rok studiów i inne formy kształcenia,

10) Zarządzanie bazą lokalową dydaktyki,

11) Organizacja praktyk studenckich,

12) Nadzór nad planowaniem i rozliczaniem zajęć dydaktycznych i procesu dyplomowania,

13) Sprawy związane z akredytacją kierunków studiów,

14) Organizacja rekrutacji i promocji kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię.