„Zjednoczona w różnorodności” to motto Unii Europejskiej. Trudno o lepszy opis procesu integracji europejskiej, w którym Polska aktywnie uczestniczy od 2004 roku. Różnorodność kultur, tradycji i języków stanowi nie słabość, lecz siłę Unii Europejskiej. Czy jednak jest ona wystarczająco silna, aby stawić czoła piętrzącym się problemom? Kryzys migracyjny, pandemia COVID-19, ruchy populistyczne i eurosceptyczne w państwach członkowskich, dyskusja wokół ewolucji „Europy Ojczyzn” w kierunku „Stanów Zjednoczonych Europy” – to zaledwie kilka, najbardziej widocznych przykładów wyzwań wewnętrznych, z jakimi Unia Europejska musi się obecnie mierzyć. Jednocześnie coraz bardziej skomplikowana staje się sytuacja międzynarodowa, w której Unia funkcjonuje. Zaostrzająca się rywalizacja Stanów Zjednoczonych z Chinami, trudności z wdrożeniem globalnej odpowiedzi na zanieczyszczenie środowiska, rosnąca rola sztucznej inteligencji i nowych technologii w życiu państw i społeczeństw wymagają od Unii Europejskiej podjęcia szybkich i konkretnych decyzji. Powyższe trudności i wyzwania są także naszymi, polskimi. Od ponad 17 lat Polska należy do Unii Europejskiej, odgrywając w niej coraz większą rolę, zaś polscy urzędnicy pracują w instytucjach unijnych, budując przyszłość swojego kraju i całej Unii Europejskiej.

Wybierając kierunek „Europeistyka” nie tylko poznasz dzieje i obecne zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, ale także otrzymasz praktyczną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w administracji publicznej, służbach mundurowych, firmach prywatnych i organizacjach pozarządowych, pokaże jak wykorzystać programy wsparcia dla założenia swojego biznesu czy też zbuduje konieczne podstawy do rozpoczęcia kariery politycznej.

Jeśli zatem:

 • Interesujesz się światem, stosunkami międzynarodowymi, integracją europejską, polityką;
 • Chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać możliwości, które daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej;
 • Uważasz, że bezpieczeństwo międzynarodowe i cyberbezpieczeństwo to jest to, czym warto się zainteresować;
 • Wiążesz swoją karierę z administracją publiczną, służbami mundurowymi, organizacjami pozarządowymi i nie tylko;
 • Planujesz wykorzystać fundusze unijne dla rozpoczęcia własnej działalności lub wsparcia już istniejącej firmy…

… to studia na kierunku „Europeistyka” są właśnie dla Ciebie! Spotkasz tutaj wykładowców – ekspertów w wielu dziedzinach – którzy pomogą Ci zdobyć praktyczną wiedzę na temat procesów zachodzących w Polsce, Europie i na świecie. Przyjdź do nas i wykorzystaj możliwości, jakie daje członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej!

Rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie System studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata studia licencjackie, 2 lata studia magisterskie

 


Specjalności na studiach licencjackich:

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny (specjalność policyjna)
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • europejska polityka społeczna
 • przedsiębiorczość i europejski rynek pracy

 


Specjalności na studiach magisterskich:

 • administracja publiczna i samorządowa
 • bezpieczeństwo publiczne
 • Europa Środkowa i Wschodnia
 • zarządzanie projektami europejskimi

 


Praca po studiach:

 • urzędnik struktur europejskich lub administracji Unii Europejskiej
 • konsultant ds. projektów unijnych
 • koordynator projektów unijnych,
 • specjalista ds. polityki społecznej
 • pracownik administracji rządowej, samorządowej i lokalnej,
 • pracownik organizacji pożytku publicznego i przedsiębiorstw wspólnoty europejskiej,
 • w agencjach public relations i ośrodkach badań nad wizerunkiem