Dokumenty do pobrania/Wnioski elektroniczne

Elektorniczne wersje wniosków znajdziecie Państwo po zalogowaniu się na konto studenta w USOSweb. Po wybraniu zakładki DLA STUDENTÓW i następnie PODANIA będziecie mieć Państwo możliwość wyboru odpowiedniego wniosku.

Podania w USOSweb

Legitymacja studencka (ELS)
Tok studiów

Dokument do pobrania:

Wnioski i podania składane po zalogowaniu na konto studenta w systemie USOSweb:

 • Informacja o rezygnacji ze studiów 
 • Wniosek o wpis warunkowy
 • Wniosek o powtarzanie semestru
 • Wniosek o powtarzanie semestru/dwóch ostatnich semestrów w celu przygotowania i złożenia pracy dyplomowej
 • Wniosek o zaliczenie/egzamin komisyjny 
 • Wniosek o indywidualną organizację zajęć
 • Wniosek o urlop
 • Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej
 • Wniosek o zmianę promotora/tematu pracy dyplomowej
 • Wniosek o zmianę kierunku/formy studiów
 • Wniosek o przeniesienie z Politechniki Koszalińskiej
 • Wniosek o uznanie efektów uczenia się
 • Wniosek ogólny
 • Odwołanie od decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów
 • Oświadczenie w sprawie rezygnacji z odwołania się od decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów

Wnioski składane poprzez system IRK:

 • Wniosek o wznowienie studiów
 • Wniosek o przeniesienie na Politechnikę Koszalińską
Dyplomy i suplementy
Płatności za studia/umorzenia
Stypendia
Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów należy wypełnić w systemie USOSweb, a następnie wydrukować i złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia do komisji stypendialnej za pośrednictwem BOS wyznaczonego do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem świadczeń (pok. 3B, ul. Śniadeckich 2, Koszalin).

Instrukcja pobierania wniosku do pobrania tutaj

Stypendium socjalne
Zapomogi

Załączniki

Nazwa