Dokumenty do pobrania/Wnioski elektroniczne

Elektorniczne wersje wniosków znajdziecie Państwo po zalogowaniu się na konto studenta w USOSweb. Po wybraniu zakładki DLA STUDENTÓW i następnie PODANIA będziecie mieć Państwo możliwość wyboru odpowiedniego wniosku.

Podania w USOSweb

Legitymacja studencka (ELS)
Tok studiów
Dyplomy i suplementy
Płatności za studia/umorzenia
Stypendia
Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów należy wypełnić w systemie USOSweb, a następnie wydrukować i złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia do komisji stypendialnej za pośrednictwem BOS wyznaczonego do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem świadczeń (pok. 3B, ul. Śniadeckich 2, Koszalin).

Instrukcja pobierania wniosku do pobrania tutaj

Stypendium socjalne
Zapomogi

Załączniki

Nazwa