Jarosław Jurkiewiczpokój 621 A
jaroslaw.jurkiewicz@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 621

Justyna Horkówpokój 622 A
justyna.horkow@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 622

Magdalena Piłaszewiczpokój 622 A
magdalena.pilaszewicz@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 622

Marcelina  Marciniak pokój 622 A
marcelina.marciniak@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 622

Jacek Wezgraj pokój 622 A
jacek.wezgraj@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 622

Kontakt: media@tu.koszalin.pl


Do zadań biura należą:

1) Dbałość o wizerunek publiczny Uczelni;

2) Przygotowanie i prowadzenie akcji wizerunkowych promujących Uczelnię;

3) Przygotowanie, wydawanie materiałów promocyjnych dotyczących promowania Uczelni, za wyjątkiem rekrutacji na kierunki studiów;

4) Prowadzenie promocji Uczelni w mediach elektronicznych (media społecznościowe, strona internetowa, newsletter itp.);

5) Współpraca z Uczelnianym Centrum Technologii Informatycznych w zakresie realizacji materiałów promocyjnych przez studio telewizyjne;

6) Dokumentowanie przedsięwzięć i wydarzeń w Uczelni dla celów promocyjnych;

7) Zapewnienie komunikacji z przedstawicielami mediów; 

8) Utrzymywanie kontaktów z mediami, instytucjami publicznymi i interesariuszami zewnętrznymi;

9) Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, przygotowanie informacji publicznej w odpowiedzi na wnioski podmiotów i osób fizycznych;

10) Przygotowanie komunikatów dla mediów w zakresie działalności Uczelni;

11) Opracowanie strategii prezentowania wizerunku Uczelni;

12) Prowadzenie promocji nauki i realizowanych przez Uczelnię projektów;