Analityka Biznesowa
Absolwent kierunku Analityka biznesowa, stopień II jest przygotowany do pracy polegającej na gromadzeniu danych rynkowych, ich analizowaniu oraz wykorzystaniu wyników analiz w procesie podejmowania decyzji biznesowych w przedsiębiorstwie. Posiada wiedzę ekonomiczną i finansową. Na ich podstawie proponuje innowacyjne rozwiązania problemów biznesowych. Raportuje wyniki analiz, w ich prezentacji wykorzystuje nowoczesne techniki wizualizacji oparte na nowoczesnych narzędziach informatycznych. Absolwent kierunku rozumie specyfikę pracy analityka biznesowego i wyzwania stawiane analitykom. Potrafi skutecznie zabezpieczać dane i systemy wewnętrzne przedsiębiorstwa. Cechuje się twórczym i kreatywnym myśleniem, które wykorzystuje do zdobywania unikalnych danych, wykonywania nowatorskich analiz i tworzenia indywidualnych rozwiązań decyzyjnych. Efektywnie pracuje w zespole, w tym także w środowisku międzynarodowym.

Absolwent kierunku Analityka biznesowa, stopień II jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych, podjęcia studiów na 8 poziomie PRK.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE – praca na stanowisku analityka w przedsiębiorstwach, korporacjach, instytucjach państwowych, firmach konsultingowych, bankach oraz innych instytucjach finansowych, w szczególności:

  • analityk finansowy,
  • analityk inwestycyjny,
  • analityk giełdowy,
  • analityk sprzedaży,
  • analityk kosztów,
  • analityk marketingowy,
  • analityk rynku nieruchomości,
  • analityk rynku energii.

SPECJALNOŚCI

Student w ramach specjalizacji zawodowej dokonuje wyboru pięciu przedmiotów specjalizacyjnych, które rozwijają kompetencje zawodowe, umiejętności analitycznego myślenianie i wykorzystywania dedykowanych metod badawczych w obszarze finansów, konsultingu, marketingu, analizie biznesowej i doradztwie gospodarczym. Ponadto, wybór przedmiotów specjalizacyjnych kładzie nacisk na rozwój kompetencji miękkich i ich wykorzystanie w gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Takie podejście do wyboru ścieżki specjalizacyjnej daje studentowi dużą elastyczność w wyborze ścieżki specjalizacyjnej.

Załączniki

Nazwa
Zascznik_do_US_19_2024_Program_studiw_Analityka_Biznesowa_II_stopnia.pdf pobierz