Tablica ogłoszeń

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Zarządznie Nr 31/2021 w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022


Przedłużanie legitymacji studenckich

Zamieszczamy harmonogram przedłużania legitymacji studenckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych (studia stacjonarne), Wydziale Humanistycznym oraz Wydziale Mechanicznym. W przypadku studentów z pozostałych wydziałów/kierunków, w kwestii związanej z przedłużeniami prosimy kontaktować się ze starostami grup lub operatorem kierunku. 

Przypominamy, że z uwagi na dużą liczbę studentów, przedłużamy legitymacje jednocześnie dla całych grup studenckich. Komplet legitymacji z grupy powininen przynieść do BOS w wyznaczonym terminie jej starosta lub przedstawiciel.

Harmonogram przedłużania legitymacji na studiach stacjonarnych Wydziału Nauk Ekonomicznych

Harmonogram przedłużania legitymacji na Wydziale Humanistycznym

Harmonogram przedłużania legitymacji na Wydziale Mechanicznym


Uwaga! Zmiana w sposobie składania wniosków o przyznanie stypendium rektora

Od roku akademickiego 2021/2022 wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów należy wypełnić w systemie USOSweb, a następnie wydrukować i złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia do komisji stypendialnej za pośrednictwem BOS wyznaczonego do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem świadczeń (p. 3b przy Śniadeckich 2).

Instrukcja poniżej

Instrukcja pobierania wniosku do pobrania tutaj


UWAGA STUDENCI!

Nastąpiła zmiana indywidualnego numeru rachunku bankowego przypisanego do każdego studenta. Prosimy o weryfikację przy wpłatach.
Indywidualny numer rachunku można odczytać w USOSweb w zakładce "Dla wszystkich" i menu z lewej strony: "Płatności->konta bankowe uczelni".


Zasady funkcjonowania BOS w okresie pandemii

1. Bieżące sprawy studentów załatwiane będą: w kontakcie bezpośrednim lub telefonicznie od wtorku do piątku w godzinach 1000-1300, bądź mailowo (w godzinach 730-1500) - dane teleadresowe umieszczone są na stronie internetowej Biura Obsługi Studentów.

2. Skany podań lub innych dokumentów w sprawach studenckich można przesłać na adresy mailowe operatorów poszczególnych kierunków.

3. Prace dyplomowe, podania lub inne dokumenty dotyczące spraw studenckich można składać również do urn podawczych BOS, stojących przy wejściu do uczelni w poszczególnych, właściwych dla kierunku studiów kampusach lub przesłać pocztą tradycyjną.

4. Wnioski o stypendium socjalne, bądź dokumenty uzupełniające do złożonych wniosków, należy włożyć do koperty zaadresowanej do BOS i wrzucić do urny podawczej BOS, stojącej przy wejściu do uczelni przy ul. Śniadeckich 2.

5. Wnioski o stypendium Rektora należy włożyć do koperty zaadresowanej do BOS i wrzucić do urny podawczej, stojącej przy wejściu do uczelni w poszczególnych, właściwych dla kierunku studiów kampusach.

6. Uzyskanie dyplomów wraz z suplementami możliwe jest osobiście w godzinach pracy jednostki lub na wniosek studenta, poprzez wysłanie za pomocą Poczty Polskiej (zgodnie z wytycznymi podanymi w informacji dot. odbioru dyplomów na stronie BOS).

Załączniki

Nazwa