Tablica ogłoszeń

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zarządznie Nr 34/2022 w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023


Zmiana dni i godzin obsługi studentów w BOS w kampusie przy ul. Racławickiej

Informujemy, że od 1 lutego 2023 r. Biuro Obsługi Studentów w kampusie przy ul. Racławickiej będzie otwarte we wtorki w godzinach 8.00-15.00 oraz w soboty zjazdowe w godzinach 10.00-13.00. W pozostałych dniach czekamy na Państwa w kampusach przy ul. Kwiatkowskiego i Śniadeckich, w godzinach obsługi studentów.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski i podania składać można elektronicznie lub w urnach znajdujących się przy wejściu do głównego budynku w kampusie oraz że można się z nami skontaktować pod jednym z adresów:

bos.sniadeckich@tu.koszalin.pl

bos.kwiatkowskiego@tu.koszalin.pl

bos.raclawicka@tu.koszalin.pl


Szanowni Studenci!

W związku z Zarządzeniem Nr 57/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 września 2021 r. w sprawie określenia sposobu uwierzytelniania studenta w systemie teleinformatycznym uczelni na potrzeby dokumentowania rekrutacji i przebiegu studiów informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na korespondencję przesyłaną do Biura Obsługi Studentów z adresów elektronicznej poczty studenckiej (adres poczty zaczyna się od numeru Państwa albumu i wygląda w następujący sposób np. u12345@s.tu.koszalin.pl).

W razie trudności z dostępem do skrzynki elektronicznej poczty studenckiej prosimy kontaktować się z UCTI pod adresem: ucti@tu.koszalin.pl.


UWAGA!
Od dnia 11.10.2022 r. do dnia 17.10.2022 r. jest możliwość rozłożenia płatności za usługi edukacyjne tylko na 2 raty w związku z tym, że dnia 10.10.2022 r.minął termin wpłaty pierwszej raty w opcji rozłożenia płatności na 4 raty.


Uwaga!

wnioski o przyznanie stypendium rektora dla studentów

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów na semestr zimowy 2022/2023 należy wypełnić w systemie USOSweb. Rejestracja będzie aktywna od dnia 04.10.2022r
od godziny 9.00 do dnia 08.11.2022r. Następnie należy wydrukować i złożyć wniosek
w wersji papierowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia do Komisji Stypendialnej PK za pośrednictwem BOS wyznaczonego do prowadzenia spraw związanych
z przyznawaniem świadczeń
(Kampus przy ul. Śniadeckich 2 p. 3b) zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów PK do dnia 08.11.2022r.

Uwaga!

Zgodnie z Zarządzeniem 55/2022 Rektora PK z dnia 27.09.2022r. zmienił się Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów PK.

Nowe druki wniosków do pobrania ze strony uczelni w zakładce Studenci/ BOS/ Świadczenia dla studentów. Link: https://tu.koszalin.pl/art/505/swiadczenia-dla-studentow

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę będą przyjmowane do Komisji Stypendialnej PK za pośrednictwem BOS wyznaczonego do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem świadczeń (Kampus przy ul. Śniadeckich 2 p. 3b) zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów PK od dnia 04.10.2022r.


Przypominamy, że wszystkie osoby, które powtarzają zajęcia z języka obcego lub WF powinny napisać do właściwego studium z prośbą o dopisanie do grupy zajęciowej:

- SWFiS: swfis@tu.koszalin.pl

- SJO: sjo@tu.koszalin.pl


Szanowni Studenci

1. Wnioski po niezaliczonym semestrze

Przypominamy, że wszystkie osoby, które nie zaliczyły przedmiotów w semestrze letnim (w tym wyznaczonych do zrealizowania różnic programowych), zobowiązane są do złożenia w BOS stosownych wniosków. Ich wzory znaleźć można na stronie BOS -> Dokumenty do pobrania.

Wnioski można:

  1. złożyć osobiście w BOSie,
  2. wydrukować, podpisać i przesłać do nas ich skany,
  3. włożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do kampusu.

Termin na złożenie wniosków to 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej.

Ważne!
Nie dotyczy studentów, którzy otrzymali zgodę na przeniesienie terminu realizacji zajęć (np. praktyk) lub zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej.

2. Oceny z zaliczeń i egzaminów

Przypominamy o tym, że na indywidualnym koncie studenta w USOSweb powinny być widoczne wszystkie otrzymane oceny. W przypadku ich braku bardzo prosimy skontaktować się z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

3. Grupy zajęciowe

Braki w widoczności grup zajęciowych na semestr zimowy 22/23 prosimy zgłaszać na adres: bos@tu.koszalin.pl.

4. Wniosek rejestracyjny po urlopie

Studenci powracający z urlopu dziekańskiego zobowiązani są do złożenia wniosku rejestracyjnego. Wniosek należy złożyć po zalogowaniu się na konto studenta w USOSweb (zakładka Dla studentów -> Podania)


Drodzy Studenci pierwszych lat studiów!

Tworzymy Wasze konta w systemie USOSweb. Prosimy o cierpliwość. 

W celu zalogowania się na swoje konto w systemie, na stronie: usosweb.tu.koszalin.pl, jako login należy wpisać swój adres e-mail podany w czasie rekrutacji, a następnie skorzystać z opcji: USTAW NOWE HASŁO i poprzez link otrzymany w e-mailu, ustawić nowe hasło.

Wszystkim kandydatom przyjętym do dnia 12.09.2022 r. utworzymy konta do dnia 13.09.2022 r. Kandydatom przyjętym po tym terminie konta będą systematycznie zakładane. 


Obrony prac dyplomowych

W zakłace Obrony prac dyplomowych umieszczone zostały informacje dla studentów dotyczące obron w semestrze letnim 2021/2022.INFORMACJA OD PROREKTORA DS. STUDENCKICH DR. HAB. INŻ. TOMASZA KRÓLIKOWSKIEGO, PROF. PK

Szanowni Studenci!

Przypominam, że po wycofaniu papierowych indeksów, to Państwa konta w systemie USOS stały się miejscem, w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące przebiegu studiów i realizowanych zajęć.

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną semestru letniego 2021/2022 proszę o sprawdzenie na kontach studenta w systemie USOSweb  (zakładka DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> OCENY) lub w USOSie mobilnym (Dla studenta -> Oceny), czy widzicie Państwo wszystkie zajęcia, do których zaliczenia macie uprawnienia.

W przypadku brakujących zapisów bardzo proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Studentów pod adresem: bos@tu.koszalin.pl.

Jeżeli zauważycie Państwo, że nie macie wpisanych wszystkich otrzymanych ocen, skontaktujcie się z prowadzącymi zajęcia z prośbą o ich uzupełnienie.

Z akademickim pozdrowieniem, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Koszalińskiej dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PKZmiana adresów e-mail

Przypominamy, że wszyscy studenci mają zmienione podstawowe adresy e-mail służące do przesyłania informacji w sprawach uczelnianych (m.in. przez nauczycieli z USOSweb i BOS) na adresy w domenie s.tu.koszalin.pl (wedlug wzoru u1234@s.tu.koszalin.pl). Na swoje konta logujecie się Państwo poprzez stronę: https://timon.tu.koszalin.pl/login/.

W razie problemów z logowaniem do konta pocztowego należy pisać na adres ucti@tu.koszalin.pl.

 

Załączniki

Nazwa