Tablica ogłoszeń

Wnioski o stypendium rektora dla studentów - semestr letni 2023/2024

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów na semestr letni 2023/2024 należy wypełnić w systemie USOSweb. Generator wniosków będzie aktywny od dnia 01.03.2024 r. od godziny 9.00 do dnia 05.04.2024 r. do godziny 23.59. Wydrukowany wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia do Komisji Stypendialnej dla studentów PK za pośrednictwem BOKS wyznaczonego do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem świadczeń (Kampus przy ul. Śniadeckich 2 p. 19A) do dnia 09.04.2024 r. do 13:00.


Informacja dla studentów niestacjonarnych dotycząca płatności

Studenci chcący płacić opłatę za usługi edukacyjne z tytułu czesnego w systemie ratalnym są zobowiązani do złożenia deklaracji płatności na raty w wersji elektronicznej, po zalogowaniu na konto studenta w systemie USOSweb.
Termin złożenia deklaracji płatności w systemie 4 rat upływa 10 marca 2024r., natomiast w systemie 2 rat upływa 15 marca 2024 r.
Termin jednorazowej opłaty za semestr letni 2023/2024 upływa 15 marca 2024 r. (ta opcja płatności nie wymaga złożenia deklaracji).


Drodzy Studenci!

Przypominamy, że podstawowym narzędziem do naszej komunikacji z Państwem jest elektroniczna poczta studencka. Prosimy o jej regularne sprawdzanie. W okresie związanym z rozliczaniem semestru letniego oraz rozpoczęciem semestru zimowego będziecie Państwo otrzymywali od nas wiele informacji organizacyjnych.


Zmiany w zakresie dokumentów składanych przez studentów przystępujących do obrony

Od 16 września 2023 r. studenci mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek związanych ze składaniem dokumentów przed przystąpieniem do obrony:
 
ŚCIEŻKA 1
Studenci, którzy chcą otrzymać komplet dokumentów: dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami, w języku polskim, nie muszą składać żadnych dokumentów.
 
ŚCIEŻKA 2
Studenci, którzy chcą otrzymać:
  1. bezpłatnie: dyplom ukończenia studiów, jeden odpisu dyplomu w języku polskim, jeden odpis dyplomu w jednym z języków obcych (angielskim lub niemieckim) oraz suplement do dyplomu oraz dwa odpisy suplementu w języku polskim,
LUB
  1. odpłatnie*: dyplom ukończenia studiów, dwa odpisy dyplomu w języku polskim, suplement do dyplomu oraz dwa odpisy suplementu w języku polskim i dodatkowo odpis dyplomu w jednym z języków obcych (angielskim lub niemieckim) (*Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym, absolwent ponosi opłatę w wys. 20 zł. na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. § 36 ust.1, pkt. 2)
powinni złożyć Fakultatywny wniosek o wydanie dyplomu i suplementów (elektronicznie, po zalogowaniu na konto w USOSweb – zakładka DLA STUDENTÓW à Podania).

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Zarządznie Nr 28/2023 w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024


Szanowni Studenci!

W związku z Zarządzeniem Nr 57/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 września 2021 r. w sprawie określenia sposobu uwierzytelniania studenta w systemie teleinformatycznym uczelni na potrzeby dokumentowania rekrutacji i przebiegu studiów informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na korespondencję przesyłaną do Biura Obsługi Studentów z adresów elektronicznej poczty studenckiej (adres poczty zaczyna się od numeru Państwa albumu i wygląda w następujący sposób np. u12345@s.tu.koszalin.pl).

W razie trudności z dostępem do skrzynki elektronicznej poczty studenckiej prosimy kontaktować się z UCTI pod adresem: ucti@tu.koszalin.pl.

Załączniki

Nazwa