Rozbudowa infrastruktury teletechnicznej MSK KosMAN

Inwestycja polega na rozbudowie infrastruktury teletechnicznej sieci MSK KosMAN. Efektem wykonanych prac będzie rozbudowa infrastruktury teletechnicznej sieci MSK KosMAN:
1)    Rozbudowa systemu zasilania gwarantowanego (doposażenie w listwy zasilające iPDU).
2)    Rozbudowa infrastruktury zabezpieczającej (KD, CCTV).

Rozbudowa infrastruktury aktywnej, usługowej i bezpieczeństwa MSK KosMAN:
1)    Węzeł wirtualizacyjny (etap II).
2)    Rozbudowa sieci Eduroam (etap II).
3)    Urządzenia sieciowe.
4)    SSLVPN + NAC (etap I).