Odbiór dyplomów

Istnieje możliwość otrzymania przez absolwentów za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami.
 
Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta (wniosek do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania”). Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku absolwent przekazuje do Sekcji Dyplomów Biura Obsługi Studentów na adres mailowy: bos@tu.koszalin.pl

 
Dokumenty wysyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę w wysokości 30,00 zł.
Kwotę należy wpłacić na konto nr: 54 1160 2202 0000 0005 6923 5117, tytuł wpłaty 760020733

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.


Za wydanie duplikatu dyplomu lub suplementu pobiera się opłatę w wysokości 20 zł (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów). Kwotę należy wpłacić na konto nr: 54 1160 2202 0000 0005 6923 5117, tytuł wpłaty: /imię i nazwisko/,opłata za duplikat, /tryb studiów/. Wzór wniosku - w dokumentach do pobrania.


Odbiór osobisty dyplomów: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, pok. 3 bud. A, ul. Śniadeckich 2, Koszalin


WYDAWANIE DYPLOMÓW

Anna Paciocha 
Danuta Kurkus
 
Dodatkowe informacje:  tel. 94 34 78 615 lub e-mail: bos@tu.koszalin.pl