Odbiór dyplomów


Ze względu na sytuację epidemiczną, Politechnika Koszalińska wprowadza możliwość otrzymania przez absolwentów za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami.
 
Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta (wniosek do pobrania w zakł. „Dokumenty do pobrania”). Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku  absolwent przekazuje do Biura Obsługi Studentów na adres mailowy: dyplomy@tu.koszalin.pl

 
Dokumenty wysyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę w wysokości 30,00 zł.
Kwotę należy wpłacić na konto nr: 98 1140 2118 0000 3101 9600 2001, tytuł wpłaty 760020733

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.

Dodatkowe informacje:  tel. 94 34 78 615 lub e-mail: dyplomy@tu.koszalin.pl


WYDAWANIE DYPLOMÓW

Wieslawa Mika - specjalistawieslawa.mika@tu.koszalin.pl

Anna Paciocha - starszy specjalistaanna.paciocha@tu.koszalin.pl
pokój 18A, tel. 94 34 78 615 (współpraca w ramach obsługi studentów i absolwentów wszystkich kierunkach realizowanych na Politechnice Koszalińskiej)