Archiwum zakładowe Politechniki Koszalińskiej


ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
budynek B, pokój Archiwum


Kontakt:
mgr Aldona Płocińska, archiwista
tel. 94 34 39 103
aldona.plocinska@tu.koszalin.pl