Uczelnia powstała - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 czerwca 1968 roku - jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie i została umiejscowiona przy ulicy Racławickiej. Pierwszym rektorem Uczelni został doc. mgr inż. Jerzy Smoleński. Pierwsze egzaminy wstępne odbyły się 2 lipca, zaś pierwsza inauguracja roku akademickiego - 5 października 1968 roku. W uczelni były wówczas dwa wydziały: Budownictwa Lądowego - z dziekanem doc. dr inż. Leopoldem Jastrzębskim, i Mechaniczny - z dziekanem doc. dr inż. Jerzym Białkowskim. 

W Wyższej Szkole Inżynierskiej rok akademicki 1968/69 rozpoczęło 125 osób na studiach dziennych i 60 na studiach wieczorowych. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowiło wtedy 17 pracowników, wśród których był jeden profesor zwyczajny, czterech docentów i dwóch doktorów. Kształcenie odbywało się w 12 specjalnościach inżynierskich. Drugi rok akademicki 1969/70 rozpoczęły 493 osoby, 335 z nich zdało egzaminy na pierwszy rok. Pierwsi absolwenci - inżynierowie - ukończyli studia w roku 1972. Przez kolejne lata liczba zarówno kadry naukowo-dydaktycznej, jak i studentów systematycznie wzrastała, Uczelnia rozszerzała swoją działalność, a jej pracownicy uzyskiwali kolejne stopnie i tytuły naukowe.


 • w roku 1972 zostały wprowadzone studia magisterskie
 • rok akademicki 1973/74 rozpoczęło 1577 studentów, którzy uczyli się na pięciu kierunkach: budownictwo lądowe, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, mechanika oraz technika wytwarzania
 • w roku 1974 zostało powołanych pięć instytutów na prawach wydziałów: Budownictwa, Inżynierii Środowiska, Inżynierii Materiałowej, Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Techniki Wytwarzania; pierwszy pracownik uczelni uzyskał stopień naukowy doktora
 • w roku 1977 pierwszy pracownik uczelni uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego
 • dziesiąty rok akademicki 1977/78 w Wyższej Szkole Inżynierskiej rozpoczęło ponad 2600 osób. Na studiach dziennych uczyło się 1621, na studiach zaocznych - 836, a na wieczorowych - 159 osób
 • w roku 1978 pierwszy pracownik uczelni uzyskał tytuł naukowy profesora
 • w roku 1982 dotychczasowe instytuty zostały połączone w wydziały: Inżynierii Lądowej i Sanitarnej oraz Mechaniczny
 • w roku 1987 Wydział Mechaniczny uzyskał prawo doktoryzowania w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
 • w roku 1988 został utworzony kierunek studiów Wychowanie Techniczne
 • w roku 1989 został utworzony kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja
 • w roku 1990 powstało Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego
 • w roku 1993: w uczelni został nadany pierwszy stopień naukowy doktora; utworzony został kierunek studiów Zarządzanie i Marketing
 • w roku 1994 zostały utworzone kierunki studiów Ekonomia oraz Automatyka i Robotyka
 • w roku 1995 Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej uzyskał prawo doktoryzowania w dyscyplinie budownictwo
 • ustawą z 4 lipca 1996 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił, że od 1 września 1996 roku dotychczasowa nazwa Uczelni zostaje zastąpiona mianem Politechnika Koszalińska
 • w roku 1996 zostały utworzone kierunki studiów: Technika Rolnicza i Leśna, Informatyka, Wzornictwo
 • w roku 1997 Instytut Elektroniki został przekształcony w Wydział Elektroniki
 • w roku 1998 Wydział Elektroniki uzyskał prawo doktoryzowania w dyscyplinie elektronika
 • w roku 1999 Instytut Zarządzania i Marketingu został przekształcony w Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • w roku 2000 Wydział Mechaniczny uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i jednocześnie prawo nadawania tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej

W roku 2001:

 • został utworzony kierunek studiów Geodezja i Kartografia
 • został nadany pierwszy w historii Uczelni stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

W roku 2002

 • zostały wszczęte i zakończone procedury przyznania tytułów doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej - profesorowi Romano Prodiemu i prof. dr hab. inż. Janowi Kaczmarkowi
 • 35. rok akademicki 2002/2003 rozpoczęło 18,5 tys. studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych i doktoranckich. Studiowali na 11 kierunkach i 58 specjalnościach oraz w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego

W roku 2003:

 • 27 maja odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Janowi Kaczmarkowi

W roku 2004:

 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska
 • kierunek Wzornictwo został wyodrębniony z Wydziału Mechanicznego i został usytuowany w nowo powołanym Instytucie Wzornictwa
 • w nowo powołanym Instytucie Neofilologii i Europeistyki został utworzony kierunek Filologia Germańska
 • zostały wszczęte procedury przyznania tytułów doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej - profesorowi Pierre Marche i prof. zw. dr hab. inż. Henrykowi Hawrylakowi

W roku 2005:

 • 6 maja odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Henrykowi Hawrylakowi,
 • 8 czerwca uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Pierre Marche,
 • 8 czerwca - 37-lecie Politechniki Koszalińskiej,
 • symboliczne przekazanie władzy rektorowi elektowi Tomaszowi Krzyżyńskiemu,

W roku 2006:

 • 26 października 2006 uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Józefowi Grochowiczowi,
 • uchwalenie przez Senat PK i wejście w życie nowego Statutu Politechniki Koszalińskiej

W roku 2007:

 • utworzenie nowych kierunków studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Europeistyka, Finanse i Rachunkowość, Mechatronika, Inżynieria Materiałowa;
 • powołanie Instytutu Mechatroniki. Nanotechnologii i Techniki Próżniowej,
 • przekształcenie Instytutu Neofilologii i Europeistyki w Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej,
 • powołanie Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych,
 • Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

W roku 2008:

 • wybory władz uczelni na kadencję 2008-2012. Prof. Tomasz Krzyżyński ponownie Rektorem PK,
 • utworzenie nowych kierunków studiów: Transport, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Ochrona Środowiska, Edukacja Techniczno-Informatyczna,
 • 7 maja – nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Rudolfowi Michałkowi,
 • 5 czerwca – nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Tadeuszowi Lutemu,
 • 4-6 czerwca – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • 8 czerwca – obchody 40-lecia Politechniki Koszalińskiej.


W roku 2009:

 • uzyskanie przez Wydział Elektroniki i Informatyki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka,
 • uzyskanie przez Wydział Mechaniczny uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza,
 • 10 czerwca – nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Jarosławowi Mikielewiczowi,
 • utworzenie studiów doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Informatyki,
 • listopad – rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej w kampusie przy ul. Śniadeckich,
 • uruchomienie Koszalińskiego Uniwersytetu Dziecięcego,
 • utworzenie nowych kierunków studiów: Pedagogiki i Inżynierii Biomedycznej.

W roku 2010:

 • przyznanie Instytutowi Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych
  w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn,
 • przyznanie prezydentowi Koszalina Mirosławowi Mikietyńskiemu Medalu Politechniki Koszalińskiej,
 • oddanie do użytku budynku naukowo-dydaktycznego Mechatroniki w kampusie uczelni przy ul. Śniadeckich.

W roku 2011:

 • przyznanie Wydziałowi Elektroniki i Informatyki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika,
 • utworzenie nowych kierunków studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Gospodarka Przestrzenna, Wzornictwo i Mechatronika,
 • oddanie do użytku budynku naukowo-dydaktycznego Inżynierii Materiałowej w kampusie uczelni przy ul. Śniadeckich.

W roku 2012:

 • Wybory rektora i prorektorów. Rektorem na kadencję 2012 – 2016 został prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal. Nowi prorektorzy to: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka (prorektor ds. kształcenia); prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński (prorektor ds. nauki i rozwoju); prof. dr hab. Kazimierz Szymański (prorektor ds. studenckich).
 • Uroczyste otwarcie kampusu uczelni przy ul. Śniadeckich. Zakończenie projektu, w ramach którego powstały budynki Mechatroniki i Inżynierii Materiałowej („G” i „H”) oraz Laboratorium Inżynierii Środowiska i Telematyki („I”).
 • Uruchomienie nowych kierunków studiów: Energetyka oraz Inwestycje i Wdrożenia Przemysłowe (oba na Wydziale Mechanicznym).
 • Utworzenie Instytutu Technologii i Edukacji.
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska przekształcił się w Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, a Instytut Ekonomii i Zarządzania – w Wydział Nauk Ekonomicznych.

W roku 2013:

 • Obchody 20-lecia działalności Chóru Akademickiego Politechniki Koszalińskiej. Koncert okolicznościowy z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Koszalińskiej w kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie – 12 stycznia 2013 r.
 • Największy w historii sukces sportowy Klubu AZS Politechnika Koszalińska. Zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Kobiet – 19 maja 2013 r.
 • Obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w dniach 6 – 8 czerwca 2013 r. Gospodarzem spotkania z udziałem rektorów uczelni technicznych z całej Polski i zaproszonych gości była Politechnika Koszalińska.
 • Obchody 45-lecia Politechniki Koszalińskiej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Śniadeckich w Koszalinie – 7 czerwca 2013 r. 
 • Przyznanie Medalu Politechniki Koszalińskiej Pawłowi Michalakowi, honorowemu przewodniczącemu Stowarzyszenia Wspierania Politechniki Koszalińskiej.

W roku 2014:

 • Zespół Instytutu Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej zdobył Zachodniopomorskiego Nobla w kategorii nauk technicznych za realizację projektu  „Hybrydowe technologie modyfikacji narzędzi do obróbki drewna”.
 • Pierwszy Bieg Politechniki Koszalińskiej. 
 • Projekt „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” – opracowany i realizowany przez  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej – otrzymał  nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Szkoła się opłaca”.
 • Politechnika Koszalińska została wyróżniona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc  Pamięci Narodowej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W roku 2015:

 • Powstały nowe jednostki: Wydział Humanistyczny oraz Wydział Technologii i  Edukacji. 
 • Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusz Bohdal został przewodniczącym  Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN (kadencja 2015 – 2019). 
 • Prof. Wojciech Kacalak, były rektor Politechniki Koszalińskiej, otrzymał tytuł doktora  Honoris Causa Politechniki Poznańskiej.  
 • Łukasz Krzyśko z Politechniki Koszalińskiej został szefem Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. 

W roku 2016:

 • Wybory rektora i prorektorów. Rektorem na kadencję 2016 – 2020 został ponownie prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal. Stanowiska prorektorów objęli: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka (prorektor ds. kształcenia); prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński (prorektor ds. nauki i rozwoju); prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski (prorektor ds. studenckich). 
 • 20. edycja konkursu dla szkół średnich „Bieg po Indeks”. 
 • Politechnika Koszalińska przyznała tytuł Doktora Honoris Causa prof. Józefowi Gawlikowi z Politechniki Krakowskiej.  
 • Powstał Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego w Szczecinku.
 • Uruchomiono nowe kierunki studiów: Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym (Wydział Przemysłu Drzewnego) oraz Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Ekonomicznych). 
 • Pierwsza Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego (25 października 2016 r.) 

W roku 2017:

 • 15. Środkowopomorskie Targi Pracy organizowane przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej.  
 • Politechnika Koszalińska przyznała tytuł Doktora Honoris Causa prof. Wojciechowi  Kacalakowi.
 • Na Wydziale Mechanicznym otwarto Centrum Edukacji Technicznej Haas –  nowoczesną pracownię obrabiarek sterownych numerycznie. 
 • Politechnika Koszalińska przystąpiła do projektu Legia Akademicka, ochotniczego  szkolenia wojskowego studentów. 

W roku 2018:

 • Projekt pn." Program Zintegrowanych Działań na Rzecz Zwiększenia Jakości i Efektywności Kształcenia na Politechnice Koszalińskiej" znalazł się na 7. miejscu listy rankingowej konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni. Na realizację projektu, która potrwa 4 lata, uczelnia otrzyma prawie 12 milionów złotych.
 • 27 lutego - Na Wydziale Mechanicznym (kampus przy ul. Racławickiej) został otwarty zespół pracowni Laboratorium Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczgo. W nowych pracowniach tematycznych (jest ich 10) mają zajęcia studenci z kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.
 • 16 maja - Na Wydziale Technologii i Edukacji (kampus przy ul. Śniadeckich) otwarto nową pracownię uczelnianą - Centrum Druku 3D i Wzornictwa. Centrum zostało wyposażone w 20 nowoczesnych drukarek 3D.
 • 7-9 czerwca - 80 rektorów uczelni z całej Polski wzięło udział w posiedzeniu Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
 • 7 czerwca - W sali Filharmonii Koszalińskiej odbyły się uroczyste obchody 50-lecia Politechniki Koszalińskiej. Kilkudziesięciu pracowników uczelni zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi, medalami Politechniki Koszalińskiej i pamiątkowymi statuetkami.
 • 16 czerwca - Zjazd absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Koszalińskiej był ostatnim akordem obchodów półwiecza uczelni. Byli studenci zwiedzili obiekty uczelni, wzięli udział we wspólnym pikniku absolwentów i pracowników. Wieczorem odbył się bal absolwentów.
 • 21 września - W pobliżu hali sportowej na terenie kampusu przy ul. Racławickiej oficjalnie otwarto wielofunkcyjny obiekt do uprawiania sportów plażowych.
 • 28 września - Politechnika Koszalińska zainaugurowała 51. rok akademicki. Uczelnia uruchomiła nowy kierunek - Logistykę na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W sumie na Politechnice kształci się 4500 studentów.
 • 28 listopada - Półwiecze obchodził Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji.

W roku 2019:

 • Politechnika Koszalińska podpisała umowę o współpracy z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia w Grudziądzu. Porozumienie obejmuje realizację praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Mechanicznego, Wydziału Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych.
 • Na uczelni powstanie centrum badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych. Całkowity koszt realizacji projektu to 3,35 miliona złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 2 mln zł.
 • Staże, certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe dla studentów oraz szkolenia i kursy dla pracowników dydaktycznych i kadry zarządzającej uczelni przewiduje projekt „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej”. Na jego realizację uczelnia otrzymała 7,5 mln zł z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.
 • 17 kwietnia - Wybrano pierwszą Radę Uczelni. Do zadań siedmioosobowej rady należy m.in.: opiniowanie projektów statutu i strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat). W skład rady weszli prof. Dariusz Lipiński, prof. Jerzy Rembeza, prof. Robert Sidełko, Piotr Huzar (przewodniczący), Joanna Jodłowska, Piotr Bartkiewicz i Julia Małecka Nowosielska.
 • 24 maja - Trzydziestolecie świętował Wydział Elektroniki i Informatyki.
 • Na uczelni powstała Szkoła Doktorska.
 • Zespół badawczy z Politechniki Koszalińskiej i Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego otrzymał medal Mercurius Gedanensis na 15. Międzynarodowych Targach Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH 2019 w Gdańsku. Naukowców wyróżniono w kategorii technologia za zaprojektowanie urządzenia: patroszarki próżniowej dla całych lub odgłowionych karpi i innych karpiowatych.
 • Centrum Szybkiego Prototypowania oraz Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych Własności Materiałów Drzewnych powstaną na Politechnice Koszalińskiej. Całkowity koszt projektu wyniesie prawie 3,7 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 2,2 mln zł.

W roku 2020:

 • marzec – zagrożenie COVID-19: wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Odwołane zostały także m.in. imprezy o charakterze ogólnouczelnianym i imprezy studenckie, a także służbowe wyjazdy pracowników i studentów.
 • 29 kwietnia - dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK została nowym rektorem Politechniki Koszalińskiej. Prof. Zawadzka jest pierwszą kobietą wybraną na to stanowisko. Głosowanie po raz pierwszy odbyło się elektronicznie.
 • Uczelnia włączyła się w działania związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii. Blisko 12 tysięcy przyłbic wydrukowało Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego. Wysokiej jakości maseczki ochronne szyła pracownia Ubioru i Tkaniny Wydziału Architektury i Wzornictwa. W akcję pomocy włączyły się też studentki kierunku Pedagogika.
 • 8 czerwca – 52. rocznicę istnienia obchodziła Politechnika Koszalińska. Tym razem Święto Uczelni miało wyłącznie edycję wirtualną.


Poprzedni rektorzy Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie / Politechniki Koszalińskiej