Przebudowa Domu Studenta DS 1


Inwestycja polega na przebudowie 40 i budowie 10  segmentów mieszkalnych w domu studenckim DS.1 w Koszalinie przy ul. Rejtana 15. Celem jest przystosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa i zachowania reżimu ochrony przed COVID – 19. Zadanie obejmuje przebudowę segmentów mieszkalnych jedno- i dwuosobowych, w których aktualnie nie ma węzłów sanitarnych, a studenci korzystają ze wspólnych łazienek i natrysków umieszczonych na korytarzach. Przebudowa ma doprowadzić do zwiększenia dystansu społecznego pomiędzy mieszkańcami, którzy aktualnie mieszkają w pokojach wieloosobowych i korzystają ze wspólnych toalet i natrysków umieszczonych na korytarzach oraz zapewnienie automatycznej kontroli wejść i ewidencji osób przebywających na terenie budynku (zmniejszenie kontaktu wzajemnego i z obsługą administracyjną).

Efektem wykonanych prac będzie dostosowanie obiektu do podwyższoych wymogów sanitarnych w związku z zagrożeniem epidemicznym.
Po modernizacji wszystkie pokoje w całym akademiku będą posiadały własne indywidualne sanitariaty, dotychczasowe ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne zostaną przebudowane na pokoje mieszkalne również z własnymi węzłami sanitarnymi. Zmiana funkcji części nieruchomości wymaga dostosowania obiektu do aktualnych przepisów ppoż. w zakresie montażu drzwi dymoszczelnych na korytarzach wszystkich kondygnacji.

Przewidziano również przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznych i systemowych związanych z informatyczną obsługą wejść i zapewnieniem komunikacji on – line studentom odbywającym zajęcia zdalne. System kontroli wejść zintegrowany będzie z systemem automatycznego pomiaru temperatury osób wchodzących do budynku