Informacje SKN i OS Terminy: Termin składania planów pracy na rok 2024 przez SKN i OS upływa  15 stycznia (zał. nr 12, zał. nr 2 oraz zał. nr 3 do Regulaminu). Termin składania sprawozda...