Opublikowano 28.04.2021 11:40
Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że Kolegium Elektorów Politechniki Koszalińskiej w dniu 29 kwietnia 2020 roku dokonało wyboru Rektora Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 – 2024: Rekt...
Uchwała Nr 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie  zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Politechniki Koszalińskiej w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz przyjęcia harmo...