MECHATRONIKA / PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

4-letnie (8 semestrów)  (stacjonarne i  niestacjonarne) I stopnia inżynierskie

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku studiów Mechatronika posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń́, w których one występują. Zdobyta podczas studiów specjalistyczna i szeroka wiedza z zakresu mechaniki, automatyki,  informatyki i elektroniki pozwoli absolwentowi kierunku Mechatronika swobodnie konkurować na rynku pracy z absolwentami innych kierunków technicznych. Absolwent Mechatroniki będzie przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji inteligentnych maszyn i urządzeń, takich jak: roboty przemysłowe, pojazdy samochodowe, urządzenia rehabilitacyjne, aparatura monitorowania i sterowania w przemyśle i gospodarce.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  • w działach projektowych firm wytwarzających układy mechatroniczne (przemysł motoryzacyjny, elektromaszynowy, zbrojeniowy, narzędziowy, medyczny, energetyczny, lotniczy),

  • w jednostkach badawczo-rozwojowych i działach badawczych firm,

  • na stanowiskach nadzorczych systemów technologicznych i monitorowania procesów produkcyjnych,

  • w placówkach służby zdrowia w zakresie programowania i eksploatacji urządzeń diagnostyki medycznej i rehabilitacji,

  • w działach konstruktorskich firm wytwarzających urządzenia rehabilitacyjne,

  • w firmach produkujących systemy odnawialnych źródeł energii,

  • w stacjach kontroli i diagnostyki pojazdowej.

Specjalność: MECHATRONIKA I DIAGNOSTYKA POJAZDÓW
Absolwent specjalności Mechatronika i diagnostyka pojazdów posiada wiedzę i umiejętności nakierowane na: projektowanie komputerowych systemów pokładowych pojazdów wraz z systemami monitorującymi, sterującymi i diagnostycznymi. Posiada podstawową wiedzę w zakresie kierowania eksploatacją aparatury diagnostycznej stacji diagnostycznych i naprawczych pojazdów. Potrafi użytkować i właściwie wykorzystywać aparaturę specjalistyczną do diagnozowania, serwisowania i programowania pojazdów. Posiada sprawność komunikowania się w przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją pojazdów mechanicznych. Może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach obrotu handlowego i serwisu eksploatacyjnego pojazdów, jednostkach odbioru technicznego, akredytacji i atestacji aparatury diagnostycznej pojazdów, działach eksploatacji przedsiębiorstw transportowych.

Specjalność: SYSTEMY MONITOROWANIA I STEROWANIA
Absolwent specjalności Systemy monitorowania i sterowania posiada wiedzę ukierunkowaną na umiejętności użytkowania i wykorzystania specjalistycznego oprogramowania komputerowego do projektowania okablowania strukturalnego oraz instalacji i wyposażenia budynków inteligentnych, urządzeń automatyki, robotyki i napędów, aparatury pomiarowej, diagnostycznej i sterującej. W trakcie studiów nabywa umiejętności kierowania eksploatacją urządzeń automatyki, robotyki i napędów, aparatury pomiarowej, diagnostycznej i sterującej, także budynków inteligentnych, umiejętności użytkowania aparatury specjalistycznej do diagnozowania, serwisowania i programowania sieci, instalacji i wyposażenia urządzeń automatyki, robotyki i napędów, aparatury pomiarowej i sterującej. Posiada sprawność komunikowania się z zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem i produkcją instalacji, sieci i wyposażenia urządzeń automatyki, robotyki i napędów, aparatury pomiarowej, diagnostycznej i sterującej oraz montażem instalacji. Może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych instalacji budownictwa, urządzeń automatyki, robotyki i napędów, aparatury pomiarowej, diagnostycznej i sterującej, w przedsiębiorstwach obrotu handlowego, oraz wykonawstwa instalacji energooszczędnych, automatyki, monitorowania i nadzoru, w jednostkach odbioru technicznego, akredytacji i atestacji instalacji automatyki.


MECHATRONIKA / PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

2-letnie (4 semestry) (stacjonarne i  niestacjonarne) II stopnia magisterskie

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku studiów Mechatronika posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji specjalistycznych urządzeń mechatronicznych stosowanych w: maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych; zarządzania procesami technologicznymi; prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz kierowania zespołami przemysłowymi i badawczymi.

Zdobyta podczas studiów specjalistyczna i szeroka wiedza z zakresu mechaniki, informatyki i elektroniki pozwoli absolwentowi kierunku Mechatronika swobodnie konkurować na rynku pracy z absolwentami innych kierunków technicznych. Absolwent Mechatroniki będzie przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji inteligentnych maszyn i urządzeń, takich jak: roboty przemysłowe, pojazdy samochodowe, urządzenia rehabilitacyjne, aparatura monitorowania i sterowania w przemyśle i gospodarce, specjalistyczny sprzęt radiologiczny i wiele innych.

Specjalność: PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH
Absolwent specjalności Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji specjalistycznych urządzeń mechatronicznych stosowanych w: maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych; zarządzania procesami technologicznymi; prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz kierowania zespołami przemysłowymi i badawczymi.