O programie Erasmus+ Od 1 stycznia 2014 roku ruszył program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Nawet 5 milionów młodych ludzi,...
Welcome Day 2021         SEE OUR PHOTO REPORT Koszalin: Town Hall's official web page Koszalin Tourist Guide Studying in Poland ECTS Catalogue for International Students ...
  W związku z możliwością przyznania dofinansowania ze środków POWER studentom pobierającym stypendium socjalne wyjeżdżającym na studia/praktykę w roku akademickim 2021/2022, Studenci wyjeżdż...
Informujemy o rozpoczęciu naboru na 2 typy wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022: 1/ STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych...
1. Zarządzenie nr 6/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 lutego w sprawie wprowadzenia Ramowych Zasad Realizacji Programu Erasmus+ w Politechnice Koszalińskiej. 2. Zarządzenie nr ...
Komisja Europejska nadała Politechnice Koszalińskiej Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) uprawniającą do uczestnictwa w programie Erasmus+ w latach 2014 - 2020 Komisja Europejska nadał...