Wybory do Rady Uczelni


Mandat do Rady Uczelni kadencja 2020-2024 - Komisja Wyborcza informuje o zgłaszaniu kandydatur do Rady Uczeni z grupy pracowników Uczelni na kadencję 2020-2024

KOMISJA WYBORCZA informuje:
zgłaszanie kandydatur zgodnie z § 20 Statutu PK do RADY UCZELNI z grupy pracowników Uczelni (1 mandat)
odbywa się do dnia 07 kwietnia 2023 roku w formie złożenia oryginałów dokumentów w zamkniętej kopercie do
Kancelarii Uczelni ( z adnotacją: KWU – wybory do Rady Uczelni).

Zgłoszenia w formie elektronicznej na skrzynkę mailową: komisja.wyborcza@tu.koszalin.pl


Dokumenty do pobrania:
Wybory uzupełniajace do Rady Uczelni

KWU - Ogłoszenia 27.03.2023 r.

Zgoda na kandydowanie

Oświadczenie kandydata do Rady Uczelni
 

Załączniki

Nazwa
Zgoda na kandydowanie uzupełnienie.docx pobierz
Wybory uzupełniające do Rady Uczelni-2.pdf pobierz
Oświadczenie kandydata do Rady Uczelni.docx pobierz
KWU - ogłoszenie 27-03-2023.pdf pobierz